Το τριετές έργο Horizon Europe STELAR ανακοίνωσε τρία πιλοτικά σενάρια για την έναρξη ενός έργου διαχείρισης δεδομένων αγροδιατροφής.

Το έργο, το οποίο θα συνεχιστεί έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που στοχεύει να ωφελήσει πολλούς παράγοντες στην αλυσίδα αξίας τροφίμων και στο περιβάλλον.

Την προηγούμενη περίοδο, τα μέλη της STELAR μίλησαν για την ανάπτυξη διαφόρων επιχειρηματικών εφαρμογών που θα εφαρμοστούν.

Τώρα εισέρχεται στη φάση υλοποίησης με έμφαση στην «ικανοποίηση των πελατών, την ποιότητα του λογισμικού και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο».

Το πρώτο πιλοτικό εξετάζει προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα για την ασφάλεια των τροφίμων στις γραμμές εφοδιασμού. Επικεφαλής της είναι η ελληνική εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης Agroknow, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να προβλέψει τους κινδύνους και να αποτρέψει τις ανακλήσεις τροφίμων.

Επικεφαλής του δεύτερου πιλοτικού έργου είναι η καινοτόμος γερμανική εταιρεία VISTA στον τομέα της τηλεπισκόπησης. Το πιλοτικό πρόγραμμα εστιάζει σε πρώιμες προβλέψεις για την ανάπτυξη των καλλιεργειών με βάση τα δεδομένα παρατήρησης της Γης.

Το τρίτο πιλοτικό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε λύσεις γεωργίας ακριβείας.

Επικεφαλής της είναι η ιταλική εταιρεία ABACO, ηγέτης στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των χερσαίων πόρων. Γενικά, αυτές οι δραστηριότητες αποτελούνται από δραστηριότητες ομαδοποιημένες σε 11 περιπτώσεις χρήσης.

Τρίτοι χρήστες θα συμμετέχουν και στα τρία πιλοτικά σενάρια.

Η STELAR δήλωσε ότι οι περιπτώσεις θα παρακολουθούνται στενά προκειμένου να αξιολογηθούν έγκαιρα και να τελειοποιηθούν για την επόμενη φάση του έργου.

READ  Η συνεργασία Κίνας-ΕΕ επωφελής για την παγκόσμια οικονομία εν μέσω αντίξοων ανέμων - Xinhua

Στόχος του είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να αξιολογήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Λίμνης Γνώσης (KLMS) που θα επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν, να έχουν πρόσβαση και να επαναχρησιμοποιούν δεδομένα.

Ο συντονιστής του προγράμματος STELAR και κύριος ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών της Αθήνας, Δρ. Δημήτρης Σκούτας, τόνισε τη σημασία της «παραγγελίας» του χώρου δεδομένων για τους εργαζόμενους στον τομέα των αγροδιατροφών.

«Οι χρήστες στον αγροτικό τομέα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών τους λόγω των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικά μέρη και μορφές, καθώς και των κατώτερων προτύπων δυνατοτήτων αναζήτησης σε σύνολα δεδομένων που δεν εκμεταλλεύονται τις επαναστατικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης», δήλωσε ο Δρ. Δημήτρης Σκώτας.