Ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο κοντά στην Αθήνα, στην Ελλάδα, πρόκειται να μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης

Ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο κοντά στην Αθήνα, στην Ελλάδα, πρόκειται να μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης

Ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο κοντά στην Αθήνα, στην Ελλάδα, πρόκειται να μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης