Από σύγχυση, αναδύεται μια νέα εποχή στα ελληνικά πανεπιστήμια

Ελλάδα

Σε περιόδους αναταραχής και αβεβαιότητας, η επιβίωση μιας χώρας σχετίζεται στενά με την ποιότητα της αίσθησης αλλαγής και της προσαρμογής της σε νέα περιβάλλοντα.

Μερικές φορές η αλλαγή μας παρακινεί να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, να φανταστούμε εκ νέου τους οργανισμούς και τη λειτουργία τους, να επανασχεδιάσουμε και να ανακαλύψουμε εκ νέου τη δομή των κοινωνικών μηχανισμών. Η προσαρμοστική μας ικανότητα εξαρτάται από τις διεθνείς τάσεις και την ικανότητά μας να επεκτείνουμε τις επικείμενες τεχνολογικές και κοινωνικές τάσεις.

Η επιδημία COVID-19 υπονομεύει τις παραδοσιακές έννοιες των «κοινωνικών» και «θεσμικών» με τις διαφορετικές εκφράσεις τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τον μετασχηματισμό τους. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος της επιδημίας και η συνδυασμένη επίδραση του κλεισίματος του σχολείου και του πανεπιστημίου θα μπορούσαν να είναι μια καταστροφή μάθησης γενεών.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η επιδημία προκάλεσε το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στην ιστορία, επηρεάζοντας σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές σε περισσότερες από 190 χώρες και σε όλες τις ηπείρους. Το κλείσιμο σχολείων και άλλων χώρων μάθησης επηρέασε το 94% του παγκόσμιου μαθητικού πληθυσμού και έως και 99% στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να βρουν νέους τρόπους αντιμετώπισης της μαθησιακής κρίσης και να συγκεντρώσουν ένα σύνολο λύσεων που προηγουμένως θεωρούνταν δύσκολο ή αδύνατο να εφαρμοστούν.

Ελληνική απάντηση

Η Ελλάδα αντιμετώπισε αποτελεσματικά την πρόκληση της επιδημίας COVID-19. Η χώρα κατάφερε να προσαρμόσει νέα μοντέλα διαδικτυακής και υβριδικής ρύθμισης. Η μαθησιακή συνέχεια είναι εγγυημένη και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα μπορούν να διεξάγουν εικονικά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με άλλα διαδικτυακά εργαλεία εκμάθησης.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και τα δίκτυα αναβαθμίζονται συνεχώς για να επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα μέσω ζωντανής ροής με στόχο την επίτευξη 100% συμμετοχής.

READ  Το Future Islands καλεί για διαστημική περιήγηση στην ελληνική αρένα 9/1/21

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η επιδημία COVID-19 ξεκίνησε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Αυτή η «επείγουσα αλλαγή» για την εξ αποστάσεως μάθηση σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική εκπαίδευση.

Τα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν επιδείξει βαθιά δέσμευση για τη δημιουργία καλύτερων μαθησιακών περιβαλλόντων για τους μαθητές τους και αντικαθιστούν γρήγορα τις προσωπικές διαλέξεις με τη διαδικτυακή μάθηση.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία, οι εταιρείες μπόρεσαν να συνδέσουν ασύγχρονες ιστοσελίδες διδασκαλίας με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Horocopio Το 93% των μαθημάτων τους προσφέρεται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιπλέον, για πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια ευκαιρία επέκτασης ευέλικτων μεθόδων μάθησης και ανοίγει το δρόμο για συνεχή μετάβαση προς περισσότερη διαδικτυακή μάθηση στο μέλλον.

Οι αλλαγές που διαρκούν συνήθως αρκετά χρόνια λόγω διαφορετικών κανόνων διαχείρισης παραδίδονται γρήγορα εντός συγκεκριμένου αριθμού ημερών. Αυτή η αλλαγή ενισχύει τις ψηφιακές δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων μερών και ενισχύει τις συλλογικές και οργανωτικές γνώσεις τους στο πλαίσιο υψηλής τεχνολογίας υπερ-συνδετικότητας.

Τα επόμενα χρόνια, είναι σαφές ότι η διαδικτυακή μάθηση θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση θα γίνει πιο υβριδική.

Μια εποχή αλλαγής

Αυτή η απάντηση στην πρόκληση COVID-19 συνάδει με τις συντονισμένες προσπάθειες ένταξης των ελληνικών πανεπιστημίων στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύμπαν προκειμένου να μεταμορφωθεί η χώρα σε μια διεθνή εκπαιδευτική βάση. Από αυτήν την άποψη, η ψηφιοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο διεθνοποίησης.

Οι άνεμοι της αλλαγής που έχουν πνέει σε όλη τη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια είχαν αντίκτυπο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η διεθνοποίηση και ο εκσυγχρονισμός ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της χώρας.

READ  NIU σήμερα | Η ομάδα εργασίας που μελετά προτείνει τρόπους αποκατάστασης της ελληνικής ζωής στη NIU

Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ήθελε να ενθαρρύνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση να εξεταστεί εξωτερικά, δημιούργησε ένα νέο νομικό πλαίσιο που εστιάζει στη διεθνοποίηση. Με τον νόμο αυτό να τεθεί σε ισχύ στα τέλη του 2019, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας στοχεύει στην άρση των εμποδίων που σχετίζονται με τη μετακίνηση φοιτητών, ακαδημαϊκών και διοικητικού προσωπικού.

Ο νέος νόμος προωθεί τη διεθνοποίηση με διάφορους τρόπους. Αναφέρει ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύουν στην προώθηση της συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς στη χώρα και στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή και διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο νόμος επιτρέπει στα πανεπιστήμια να προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα για τη διδασκαλία αγγλικών σε διεθνείς φοιτητές και να συνεργάζονται με διεθνή πανεπιστήμια μέσω πολύ πιο απλών και ταχύτερων διαδικασιών.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό Σπουδές στα ελληνικά (SiG) Προσπάθεια. Στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για το σκοπό αυτό, η SiG δημιούργησε μια πύλη πληροφοριών που παρέχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον κόσμο της ελληνικής εκπαίδευσης.

Αποδεικνύοντας τη μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων διδασκαλίας αγγλικών που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, η SiG χρησιμεύει επίσης ως γέφυρα μεταξύ των ελληνικών και διεθνών εκπαιδευτικών κοινοτήτων, δημιουργώντας εκπαιδευτικά δίκτυα και προωθώντας συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων σε διάφορους κλάδους.

Συνδυάζοντας κλασικά και τεχνολογία

Παρά τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, η κυβέρνηση κατανοεί την ανάγκη υποστήριξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να προετοιμάσει τη χώρα για το «σοκ» των πραγμάτων που θα έρθουν μετά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και για να προετοιμάσει τους πιθανούς επαγγελματίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να παρέχουν λύσεις. Σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, προωθεί την ανάπτυξη και ανάπτυξη νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών που μπορούν να ενώσουν την κληρονομιά της χώρας στην τεχνολογική εξέλιξη, την επιστημονική έρευνα και τις παραδοσιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

READ  Ο πρώτος Έλληνας ποιητής που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ

Για παράδειγμα, το Εθνικό και Κοπτικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο απένειμε το πρώτο τετραετές πτυχίο στα αγγλικά, αφιερωμένο στη μελέτη της ελληνικής αρχαιότητας. Προσφέρετε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα προσφέρει στους ξένους μαθητές την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της κλασικής σοφίας, κατά τη γέννησή του.

Ωστόσο, αυτό που οφείλει ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο τα πνευματικά προϊόντα του ένδοξου παρελθόντος του. Η Ελλάδα επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε καινοτομίες με έμφαση στην ευρεία ενδιάμεση μάθηση. Αυτή η σύγχρονη τάση αντικατοπτρίζεται στην ποικιλία των εξελιγμένων μεταπτυχιακών τίτλων που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Δεκαοχτώ πανεπιστήμια στην Ελλάδα προσφέρουν περίπου 140 μεταπτυχιακά προγράμματα που διδάσκονται σε μια ξένη γλώσσα (κυρίως Αγγλικά), δίνοντας στους ξένους φοιτητές την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων – από θεωρητικά πεδία όπως η αρχαιολογία και τα κλασικά σε επιστημονικούς τομείς όπως η ιατρική ή η βιολογία και θέματα που σχετίζονται με τη φυσική και την τεχνολογία, όπως η επιστήμη των υπολογιστών και η μηχανική.

Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να αυξάνεται, κινητήρια δύναμη για την επιτυχία της χώρας και σημαντικός πυλώνας της μαλακής δύναμης της Ελλάδας σε μια κρίσιμη στιγμή που απαιτεί επείγουσα δράση.

Κατά τη διασταύρωση των κλασικών λογότυπων και της σύγχρονης τεχνολογίας, η προσαρμογή της κλασικής με τη σύγχρονη, πατρίδα της δημοκρατίας, τη δυτική φιλοσοφία και την επιστήμη στοχεύει να δώσει μια ριζική απάντηση σε ριζικά μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Στην εποχή της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αριστοτέλης όχι μόνο επέζησε, αλλά ενθάρρυνε.

Ο Δρ. Θεόδωρος Παπιάνο είναι Διευθυντής Παιδείας Σπουδές στα ελληνικά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *