Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ενισχύει την ψηφιοποίηση στην Ελλάδα με 150 εκατομμύρια ευρώ για τον ΟΤΕ

0
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ενισχύει την ψηφιοποίηση στην Ελλάδα με 150 εκατομμύρια ευρώ για τον ΟΤΕ
  • 150 εκατ. ευρώ για την ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ

  • Επένδυση για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, του πράσινου μετασχηματισμού και της περιφερειακής ένταξης

  • Το πρώτο έργο υπό τη συγχρηματοδότηση του ελληνικού πλαισίου RRF της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, εν μέρει χρηματοδοτούμενο από τα Δάνεια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας με επένδυση 150 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (ΟΤΕ).

Αυτό το έργο είναι το πρώτο στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης του Ελληνικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και θα υλοποιηθεί ως μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από την Το πρόγραμμα Next GenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δάνειο των 150 εκατ. ευρώ αποτελείται από δόση 56,25 εκατ. ευρώ που παρέχεται από τους ίδιους πόρους της Τράπεζας, καθώς και δόση 93,75 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ταχείας Αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοχετεύεται μέσω του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συμπληρώνει το ποσό των 37,5 εκατ. ευρώ. Συνεισφορά ΟΤΕ.

Τα κεφάλαια θα επιτρέψουν στον ΟΤΕ να χρηματοδοτήσει μέρος της ανάπτυξης της ευρυζωνικής υποδομής “fiber to the home” (FTTH) για περίπου 371.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 12 περιοχές εκτός των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας, να βελτιώσει την πρόσβαση σε συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και ευρυζωνικότητα και να ενισχύσει την περιφερειακή συμπερίληψη. Το έργο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το υπόστρωμα RRF του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ η τεχνολογία FTTH είναι περίπου 40 τοις εκατό πιο ενεργειακά αποδοτική από την τεχνολογία συμβατικών καλωδίων χαλκού (ADSL) ανά μονάδα δεδομένων που μεταδίδονται. Έτσι, η συμφωνία θα οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα συμβάλει στον πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Μέρος του Ομίλου Deutsche Telekom, ο ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ.

Ο Dirk Werner, Διευθυντής της Ομάδας Επικοινωνιών, Μέσων και Τεχνολογίας στην EBRD, τόνισε τη σημασία της συμφωνίας για την Τράπεζα: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να υπογράψω αυτήν τη σημαντική συναλλαγή με τον μακροπρόθεσμο συνεργάτη μας ΟΤΕ σήμερα. Η επένδυσή μας θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της, παρέχοντας παράλληλα αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές ευρυζωνικές τεχνολογίες σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων.» Ο Andrea Moraro, Περιφερειακός Πρόεδρος της EBRD για Ελλάδα και Κύπρο, πρόσθεσε: «Στην EBRD, είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας και εργαζόμαστε με τους εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό λαό».

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε: «Η δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του ΟΤΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Greece 2.0» στην υλοποίηση επενδύσεων για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έχουν απτά αποτελέσματα. στη βελτίωση των πολιτών.«Καθημερινή ζωή που θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας. Με τη συγκεκριμένη επένδυση, η οποία θα παρέχει πρόσβαση στο οπτικό δίκτυο FTTH σε 12 περιοχές της χώρας τα επόμενα χρόνια, ενισχύεται η ψηφιακή υποδομή και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από αλλεπάλληλες και αλληλοκαλυπτόμενες κρίσεις, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά και αποτελεσματικά, σε συνεργασία με χρηματοδοτικούς φορείς και εταιρείες, για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια της επόμενης γενιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτύχει υψηλά , βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. “

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Θεόδωρος Σκελακάκης, σημείωσε ότι «μέσω του National Recovery and Resilience Facility «Greece 2.0», μια σημαντική επένδυση για την ψηφιακή ανάπτυξη στην περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται στο δρόμο προς υλοποίηση. Μεταξύ των 150 εκατ. ευρώ από το δάνειο συμφωνία που υπεγράφη σήμερα μεταξύ του ΟΤΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανασυγκρότησης, η μερίδα του λέοντος, περίπου 94 εκατ. ευρώ, προέρχεται από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και 56 εκατ. ευρώ προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Το όφελος από την υλοποίηση της επένδυσης είναι σημαντική καθώς σχεδόν 371.000 οικογένειες και εταιρείες σε 12 περιοχές της χώρας θα έχουν σταδιακά τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο οπτικών ινών FTTH του ΟΤΕ. Το «Greece 2.0» βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και συνεισφέρει, μέσω του προγράμματος δανείων επιδοτήσεων, αλλά και στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, στην επενδυτική ανάπτυξη που έχει πετύχει η χώρα μας, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούνται από εξωτερικούς παράγοντες.

“Ο βραχίονας δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ξεκινήσει δυναμικά. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τη συστηματική ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων και η σημερινή υπογραφή επιβεβαιώνει την αξία του”, δήλωσε ο Διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Νίκος Μαντζόβας. .

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάς, σχολίασε: «Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι ένα ορόσημο. Είναι η πρώτη στη χώρα στον πυλώνα ψηφιακών επενδύσεων, με τη χρήση δανείων Ελληνικής Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συμφωνία είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία Ταυτόχρονα, συμβάλλει σημαντικά στην εξάπλωση του δικτύου FTTH του ΟΤΕ πέρα ​​από τις μεγάλες πόλεις, άρα στην περιφερειακή ολοκλήρωση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον πράσινο μετασχηματισμό της Ελλάδας Ίση πρόσβαση στη νέα γενιά ψηφιακών υποδομών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους».

Η EBRD συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Ελλάδας για να υποστηρίξει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας και την επακόλουθη ανάπτυξη χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία. Το πρόγραμμα της Τράπεζας θα συνδυάζει δάνεια RRF που διαχειρίζεται και δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, τη χρηματοδότηση του εμπορίου της ίδιας της Τράπεζας και τη χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές και εμπορικές τράπεζες για να επιτύχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Κεφάλαια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2025.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει επενδύσει περισσότερα από 5,7 δισ. ευρώ σε 92 έργα στους εταιρικούς, χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς κλάδους και υποδομές της ελληνικής οικονομίας.READ  Το Blue Elephant του Αμβούργου μπαίνει στην πολλά υποσχόμενη ελληνική ηλιακή αγορά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *