Οι αποτιμήσεις σε άνοδο: Q&A με τον Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος

Οι αποτιμήσεις σε άνοδο: Q&A με τον Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος

Ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, μιλά για την ανάπτυξη του ευρώ και τη συμμετοχή της τράπεζας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.


Global Finance: Ποιες είναι οι οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα το 2023;


Γιάννης Στουρνάρας: Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2023 αναμένεται να φτάσει το 2,2%. Λόγω της αναμενόμενης επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ Μέτρια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Το 2024, Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει το 3%. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την απόδοση Αυτό επιτεύχθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ταχείας Αντίδρασης Οι επενδύσεις πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί, γεωπολιτικά Η κρίση δεν κλιμακώνεται, σφίγγει Η νομισματική πολιτική δεν αφήνει μόνιμη ουλή για την οικονομία της ευρωζώνης. Πληθωρισμός Αναμένεται να φθάσει στο 3,8% το 2024 λόγω της συνεχιζόμενης ισχύος του Πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τρόφιμα και μη ενέργεια Βιομηχανικά αγαθά και υπηρεσίες. Πρόσφατες προσφορές Το πιστοποιεί και η πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού κράτους Θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία


GF: Υπό το πρίσμα των τραπεζικών κρίσεων νωρίτερα φέτος, Ποια είναι η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα;


Στουρνάρας: Τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκαν σημαντικά Έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν Και τα παλιά τους δάνεια είναι περίπου 90%, και τώρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους Ο δείκτης δανείων είναι πιο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Βελτίωση περιουσιακών στοιχείων Ποιότητα, σε συνδυασμό με υψηλά επιτόκια και συγκράτηση του κόστους Αύξησε τα κέρδη των τραπεζών και τους επέτρεψε να δημοσιεύουν διψήφια Απόδοση ιδίων κεφαλαίων το 2023. Υψηλότερη κερδοφορία και άλλη συσσώρευση κεφαλαίου Τα μέτρα έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια. Στο Εν τω μεταξύ, οι ελληνικές τράπεζες απολαμβάνουν άφθονη ρευστότητα που υποστηρίζεται από την Ελλάδα Στερεή βάση καταθετών και πρόσβαση σε αγορές χονδρικής. Παίρνουμε Οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να αποκαταστήσουν την υγεία των ισολογισμών τους Να επαναλάβει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στην οικονομία.

READ  Οι ιδιοκτήτες του Kozina ανοίγουν ένα εστιατόριο Americano στο Stamford


Γ.Φ.: Ποια είναι η γνώμη σας για την οικονομία της Ευρωζώνης;


Στουρνάρας: Αναμένεται ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ φέτος και το επόμενο έτος κόσμιος. Μετριάστε τις τιμές της ενέργειας και μειώστε την προσφορά Τα σημεία συμφόρησης και μια ευέλικτη αγορά εργασίας θα υποστήριζαν την ανάπτυξη. Ωστόσο, οι καθυστερημένες επιπτώσεις της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής έχουν παρέλθει Οι τελευταίοι 21 μήνες θα συνεχίσουν να χτυπούν την πραγματικότητα Οικονομία. Σε συνδυασμό με τη σταδιακή απόσυρση της οικονομικής στήριξης. Αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν την ανάπτυξη και θα τη διατηρήσουν μέτρια. Όσον αφορά τον συνολικό πληθωρισμό, σημειώθηκε σημαντική πτώση Κατά τη διάρκεια του 2023, σε μεγάλο βαθμό λόγω του χαμηλότερου πληθωρισμού ενέργειας και τροφίμων. Αυτά είναι καλά νέα, καθώς ο αντίκτυπος των κραδασμών που προκάλεσαν καταρχήν απότομη άνοδο του πληθωρισμού αρχίζει να αμβλύνεται. Ο συνολικός πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται περαιτέρω προς τον στόχο του το 2025. Ενώ οι μισθοί αυξάνονται Επιδιώκει να αποκαταστήσει την αγοραστική δύναμη των οικογενειών Τα κέρδη πρέπει να παρέχουν ένα buffer έναντι της υψηλότερης επισκεψιμότητας Κόστος εργασίας σε τιμές.


GF: Πρέπει η ΕΚΤ να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;


Στουρνάρας: Οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες ηγούνται του αγώνα κατά του κλίματος Αλλαγή, αλλά οι κεντρικές τράπεζες έχουν μεγάλη σημασία ρόλο να διαδραματίσει, επειδή αυτό το ζήτημα έχει επιπτώσεις στην τιμή σταθερότητα. Ως εκ τούτου, η κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο κοινή Κατέχει εξέχουσα θέση στην ατζέντα πολλών κεντρικών Τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Πρόεδρος Λαγκάρντ Να την επαινέσουμε για την αποφασιστικότητά της να μας επικρίνει Η πολιτική λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή Θεωρήσεις. Έκτοτε έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος 2021 όταν ο οδικός χάρτης για την ένταξη του κλίματος Αλλαγές στη νομισματική μας πολιτική Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά. Κλιματικές επιπτώσεις Η αλλαγή έχει ληφθεί υπόψη στις εγγυήσεις και τη διαχείριση κινδύνων μας Και οι αγορές περιουσιακών στοιχείων μας, ειδικά καθώς η εταιρεία παρακμάζει Διακράτηση ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς εταιρικού τομέα. ο Η ατζέντα της ΕΚΤ για το κλίμα ενημερώνεται τακτικά καθώς επιτυγχάνονται βασικά ορόσημα. Εγώ Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποστηρίξει σθεναρά αυτήν την ατζέντα στο εσωτερικό Μία από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες που ανταποκρίθηκαν στο θέμα του κλίματος Αυτό έγινε ξεκινώντας το 2009 μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων. Δίκτυο για το Πράσινο του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, το οποίο συγκεντρώνει Μαζί περισσότερες από 100 κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές από όλο τον κόσμο Ο κόσμος έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης.

READ  Υπουργεία, η Επιτροπή και οι VIP υποστηρίζουν το 5ο Φόρουμ InvestGR


Επιτρέψτε μου να τονίσω ένα τελευταίο θέμα. Υπάρχει σημαντική χρηματοδότηση για το κλίμα χάσμα. Χρηματοδότηση έργων προσαρμογής και μετριασμού του κλίματος Απαιτεί σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Από αυτή την άποψη, οι τράπεζες Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους.


Γ.Φ.: Τι θα θέλατε να αλλάξει περισσότερο όσον αφορά την ελληνική οικονομία;


Στουρνάρας: Ελπίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον δημόσιο τομέα να συναντηθεί Τα καλύτερα δυνατά διεθνή πρότυπα. Αυτό σημαίνει επεξεργασία – Επίμονες και βαθιά ριζωμένες αδυναμίες, όπως καθυστερήσεις στην απόκτηση δικαιοσύνης, Γραφειοκρατία και παραμένουσες αναποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση Για παράδειγμα, η μεταβίβαση ακινήτων, ο σχεδιασμός χρήσεων γης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός Των δημόσιων υπηρεσιών. Θέλω επίσης να αντιμετωπίσω τις ελλείψεις του βασικές υποδομές, ανεπαρκής έλεγχος της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, Ελλείψεις στο λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης στην εκπαίδευση, Έρευνα, καινοτομία και ανεπαρκής σύνδεση πανεπιστημίου με πανεπιστήμιο Σπουδές και δεξιότητες που απαιτούνται από την πραγματική οικονομία. αυτά τα Οι αδυναμίες αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν αντικίνητρα σε αυτήν επένδυση. Ο βασικός πληθωρισμός θα μειωθεί επίσης ως αποτέλεσμα των δευτερογενών επιπτώσεων Οι προηγούμενες κρίσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων εξασθενούν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *