Οι μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της χώρας

0

Οι μεταρρυθμίσεις βοήθησαν στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των χωρών 0

Αυτήν τη στιγμή αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη 7,2% το 2021 και περίπου 5% και 4,4% αντίστοιχα το 2022 και το 2023. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αναμένουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα υπερβεί τον μέσο όρο της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του πραγματικού συνόλου.

Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις προήλθαν κυρίως από την εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές το 2021. Σε κλαδική βάση, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την επιταχυνόμενη οικονομική ανάκαμψη. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της συνολικής απασχόλησης και λίγο λιγότερο από το 7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Το 2019, οι καθαρές εξαγωγές του ελληνικού τουρισμού έφθασαν στο ιστορικό υψηλό των 15,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 8,4% του ΑΕΠ. Δεν αναμένουμε τα καθαρά κέρδη από τον τουρισμό να επιστρέψουν σε αυτά τα υψηλά προ της πανδημίας μέχρι το 2023-24. Ωστόσο, τα κέρδη σε αυτό το τμήμα έχουν βελτιωθεί ραγδαία και οι προοπτικές για το επόμενο έτος είναι θετικές, δεδομένης της μεγάλης αύξησης που σχεδιάζεται στις διεθνείς αφίξεις το επόμενο έτος. Τον Αύγουστο του 2021, οι εισπράξεις εξερχόμενων ταξιδιών είχαν ήδη φτάσει στο 75% των επιπέδων Αυγούστου 2019. Αν και σημειώθηκε κάποια πρόοδος στην παράταση της περιόδου αιχμής, το τρίτο τρίμηνο αντιπροσωπεύει συνήθως λίγο λιγότερο από τα δύο τρίτα των κερδών από τον τουρισμό για ολόκληρο το έτος.

Η δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών και της μεταποίησης ανέκαμψε γρήγορα, με το PMI της μεταποίησης να φτάνει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η οικονομική ανάκαμψη -που αντικατοπτρίζεται και στο χαμηλό ποσοστό ανεργίας- υποστηρίχθηκε από τα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης για το 2020, όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, η μείωση των φόρων ακινήτων και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμής ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις. Πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα έχουν ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών και την αναζωογόνηση της εγχώριας ζήτησης.

Πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία θα επωφεληθεί πολύ από τις διευκολύνσεις που διαθέτει το Ταμείο Επόμενης Γενιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NGEU). Η Ελλάδα πρόκειται να λάβει 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις έως το 2026 και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα δάνεια μέσω έκτακτης ανακούφισης του κινδύνου ανεργίας για τη στήριξη της απασχόλησης ή της πανδημικής πιστωτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Περισσότερο από το ένα τρίτο του κονδυλίου έχει προγραμματιστεί για την πράσινη μετάβαση της χώρας, σχεδόν το ένα τέταρτο για ψηφιοποίηση και το υπόλοιπο για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, πολιτικών αγοράς εργασίας, υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής διοίκησης και του δικαστικού σώματος. Πιστεύουμε ότι εάν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, αυτά τα κεφάλαια μπορούν να επιταχύνουν τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην οικονομία και θα συμβάλουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη στον προβλεπόμενο ορίζοντα.

READ  Loan Depot για την κυκλοφορία του All-Digital Helloc Mello

Ως αποτέλεσμα, η επενδυτική δραστηριότητα έχει προγραμματιστεί να βελτιωθεί το 2021, μαζί με αύξηση των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης επιβραδύνθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας, αλλά η κυβέρνηση την επιτάχυνε το 2021, διευκολύνοντας τα προγραμματισμένα έργα υπό την ηγεσία του ιδιωτικού τομέα.

Δεδομένου του ισχυρότερου του αναμενόμενου αντίκτυπου της οικονομικής ανάκαμψης στα δημόσια έσοδα και δαπάνες, υπολογίζουμε επί του παρόντος δημοσιονομικό έλλειμμα 9,1% του ΑΕΠ για το 2021, σε σύγκριση με την εκτίμηση της κυβέρνησης 10%. Το 2022, αναμένουμε ότι η απόσυρση των περισσότερων διακριτικών δημοσιονομικών μέτρων θα μειώσει απότομα το έλλειμμα στο 3,1% του ΑΕΠ, έναντι του στόχου της κυβέρνησης για 3,6%. Η διαφορά και στα δύο έτη εξηγείται από τις υψηλότερες προβλέψεις μας για οικονομική ανάπτυξη 7,2% το 2021 και 5% το 2022, έναντι 6,1% για την κυβέρνηση και 4,5% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί σε περίπου 195% του ΑΕΠ το 2021 και σε περίπου 186% το επόμενο έτος.

Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα πέρασε από έναν πολύ σημαντικό μετασχηματισμό που υποστηρίζεται από την αυξημένη προβλεψιμότητα των πολιτικών και την εφαρμογή οικονομικών και δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η οποία αντανακλάται στη σταθερή βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι το μερίδιο των εξαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών (εξαιρουμένων των εμπορευματικών υπηρεσιών) έχει διπλασιαστεί, έναντι μόλις 19% του ΑΕΠ το 2009. Η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση εργάζεται για να μειώσει τον περιττό διοικητικό φόρτο (ιδιαίτερα για να επιταχύνει τις επενδύσεις), να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στο δικαστικό σώμα, να δημιουργήσει μια υπηρεσία κτηματογράφησης και να ολοκληρώσει τη κτηματογράφηση έως τα μέσα του 2022 και να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει τη συμπερίληψη κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις για την επαγγελματική κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της αγοράς εργασίας. Πιστεύουμε ότι οι επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις πιθανότατα θα οδηγήσουν σε κέρδη παραγωγικότητας, θα ενισχύσουν τα μακροοικονομικά αποτελέσματα και θα βελτιώσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους του κράτους μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Κατά την άποψή μας, τα διαθέσιμα κεφάλαια στο πλαίσιο της συμφωνίας NGEU μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτης για τέτοιες μεταρρυθμίσεις, με προηγούμενες και συνεχιζόμενες διαρθρωτικές πρωτοβουλίες που ενδέχεται να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη.

READ  Το My Greek Kitchen σερβίρει το καλύτερο ελληνικό φαγητό στο Orange County από το Strip Mall

Η δημοσιονομική κατάσταση έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά λόγω της σημαντικής διαρθρωτικής εξυγίανσης του προϋπολογισμού, η οποία οδήγησε σε μεγάλα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αυτές οι διαρθρωτικές δημοσιονομικές προσπάθειες αντικατοπτρίζονται επίσης στην προσδοκία μας για ταχεία μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος τα επόμενα χρόνια, η οποία θα επιτρέψει στο δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ να συνεχίσει να μειώνεται μετά τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Παρά τη σημαντική ακόμη επιβάρυνση του χρέους, η δομή του οποίου χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό επίσημων δανείων, το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας είναι πλέον πολύ χαμηλότερο – κατά μέσο όρο στο 1,4%, ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης είναι περίπου 19 χρόνια στα μέσα του 2021. Αναμένουμε ότι αυτές και οι μελλοντικές πράξεις διαχείρισης του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των διμερών δανείων (GLF) και των εναπομεινάντων δανείων του ΔΝΤ, θα συμβάλουν στη μείωση του επιτοκιακού φόρτου για την κυβέρνηση, ακόμη και δεδομένης της σημαντικής αύξησης του δημόσιου χρέους λόγω της οικονομικής και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα εισήλθε στην πανδημία με μεγάλα χρηματοοικονομικά αποθέματα – συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων που εκτιμώνται στο 16% του ΑΕΠ το 2021.

Επιπλέον, όσον αφορά την ευρωζώνη, η κατάσταση σήμερα είναι εντελώς αντίθετη με αυτή που ήταν πριν από μια δεκαετία. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πέρυσι να χαρακτηρίσει τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως επιλέξιμα για το Πανδημικό Πρόγραμμα Έκτακτης Αγοράς (PEPP) και ως εξασφάλιση σε εξαγορές είναι το κλειδί για την πρόσβαση της Ελλάδας σε οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση, κατά την άποψή μας. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ελληνική οικονομία επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες διευκολύνσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επόμενης Γενιάς της ΕΕ, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.

READ  Η Ελλάδα υποδέχεται το 884% των τουριστικών επισκέψεων τον Απρίλιο

Οι καθοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με την εξέλιξη της πανδημίας, σε σχέση με πιθανές νέες παραλλαγές του Covid-19, τον αντίκτυπό του στην οικονομία, ιδιαίτερα τον τουρισμό και τις επιπτώσεις του σε προβληματικά ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα. Μικρότερη από την προγραμματισμένη απορρόφηση των επιχορηγήσεων NGEU θα περιορίσει επίσης τις οικονομικές επιδόσεις, τις οποίες δεν αναμένουμε επί του παρόντος.

Συνολικά, πιστεύουμε ότι σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του δημοσίου, το ισοζύγιο κινδύνου είναι θετικό, με περιθώρια για ισχυρότερες από τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις και περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, δεδομένων των συνεχιζόμενων και μελλοντικών πιθανών πωλήσεων, μεταξύ άλλων μέσω νέες κρατικές εγκαταστάσεις Hercules II.

Η θετική μας προοπτική για τις αξιολογήσεις της Ελλάδας δείχνει ότι ενδέχεται να αυξήσουμε τις αξιολογήσεις μας για την Ελλάδα μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες, εάν η οικονομική της ανάκαμψη είναι ταχύτερη από ό,τι αναμένουμε αυτήν τη στιγμή και ισχυρότερη από τις αντίστοιχες. Η άνοδος της αξιολόγησης θα μπορούσε επίσης να εξαρτάται από τη σημαντική βελτίωση της απόδοσης του προϋπολογισμού, μαζί με μια αξιοσημείωτη μείωση των NPEs στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μαζί με μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη και βελτιωμένες δημοσιονομικές επιδόσεις είναι απαραίτητη. Σε αυτό το σενάριο, τα NPEs στο αδύναμο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας θα συρρικνωθούν επίσης σημαντικά, κάτι που θα ωφελήσει τη μετάβαση σε μετρητά, κατά την άποψή μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *