Το Profile Group σημειώνει σημαντική ανάπτυξη το 2022 για πέμπτη συνεχή χρονιά

0

Σε σενάριο Leandra Montero

σήμερα

  • ψηφιακός δανεισμός
  • ψηφιακό μετασχηματισμό
  • EBITDA

ομάδα προφίλ, προφίλ λογαριασμό προφίλ ομάδα Κατέγραψε σημαντική αύξηση εσόδων με εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας μετά από φόρους το 2022. Παρά τις γενικές γεωπολιτικές συνθήκες, ο όμιλος συνέχισε την ισχυρή ανάπτυξή του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, εισάγοντας νέες λύσεις και σημαντικές ενημερώσεις σε υπάρχουσες λύσεις, που οδήγησαν στην ανάληψη νέων έργων , και η διαρκής προτίμηση των πελατών καθώς και η υλοποίηση εξειδικευμένων έργων για το δημόσιο τομέα, όπου υπάρχουν πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τα κύρια πρόσωπα του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Σε ενοποιημένο επίπεδο από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρουμένης της επιχειρηματικής μονάδας Ticketing, η οποία θα εκχωρηθεί το 2022), οι πωλήσεις του Ομίλου Profile αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε €25,0 εκ. έναντι €19,3 εκ. αντίστοιχα. 2021. EBITDA €6,20 εκ. έναντι €5,15 εκ. το 2021, τα EBITDA αυξήθηκαν 49% σε €3,83 εκ. από €2,57 εκ., ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 60% στα 3,27 εκ. ευρώ από 2,04 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA για την ομάδα προφίλ, χωρίς την επίδραση ασυνήθιστων και μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων όπως στελέχη ομίλου, ήταν 6,76 εκατ. ευρώ το 2022 από 5,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2021. Προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους (συμπεριλαμβανομένου του κέρδους επί της πώλησης της επιχειρηματικής μονάδας έκδοσης εισιτηρίων και εξαιρουμένων των έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και των αποσβέσεων της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου) ήταν 5,22 εκατ. ευρώ από 2,93 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 78%.

Η ρευστότητα του ομίλου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τις συνολικές ταμειακές ροές στο τέλος του 2022 να ανέρχονται σε 14,2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο Όμιλος Profile διατήρησε τη χρηματοοικονομική του ισχύ, με δείκτη δανεισμού/ ίδια κεφάλαια 24% και γενικό δείκτη ρευστότητας 1,9 φορές, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, η οποία ενίσχυσε τις εγγυήσεις ομαλής χρηματοδότησης του Ομίλου. Ένα επενδυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος.

READ  Τα ελληνικά καφενεία εξακολουθούν να είναι κλειστά με μέτρα COVID-19 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) | Η Ελλάδα και η Οικονομία

Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2022, ο Όμιλος Profile παρείχε μια δυναμική πορεία συνάπτοντας νέες συμφωνίες και πραγματοποιώντας σημαντικές επεκτάσεις με 34 οργανισμούς σε 12 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έλαβε νέα διεθνή βραβεία για λύσεις διαχείρισης επενδύσεων (Axia), Digital Banking. (Finuevo) και Treasury (Acumen) από τα World Economic Magazine, International Business Magazine, Chartis, Innovatech Awards, Finance Derivative και IBS Intelligence.

Σε επίπεδο προϊόντων, ο Όμιλος παρουσίασε τη «Finuevo Suite», μια τραπεζική πλατφόρμα επόμενης γενιάς που αποτελείται από «Finuevo Core» και «Finuevo Digital». Το “Finuevo Core” είναι μια εξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next, το οποίο συνδυάζει καινοτόμες και ευέλικτες λειτουργίες για λογαριασμούς, δάνεια, κάρτες, πληρωμές κ.λπ., βασισμένες σε νέες τεχνολογίες, ενώ το “Finuevo Digital” παρέχει τραπεζικές εφαρμογές μέχρι τέλους. χρήστη, ως η εξέλιξη στην ψηφιακή τραπεζική.

Επιπλέον, εισάγεται η νέα καινοτόμος λύση «Acumen.plus Loan Portfolio Management» για μεγάλες εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ., παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου δανείων, διαχείρισης διαθεσίμων και διαχείρισης κινδύνων με προηγμένες λειτουργίες.

Επίσης, έχει γίνει σημαντική αναβάθμιση της πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων, Axia Suite, για εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία προσφέρει άμεσες λειτουργίες γραφείου, η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των επενδυτικών εταιρειών που διαχειρίζονται δικά τους αμοιβαία κεφάλαια.

Η «RiskAvert», η πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, έχει αναβαθμιστεί με την προσθήκη νέας λειτουργικότητας, για την κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (υποστήριξη NPE), καθώς και του κινδύνου επιτοκίου στο Τραπεζικό Βιβλίο (IRRBB). .

Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα στον δημόσιο τομέα, βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα έργα, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ταμείο Συντάξεων Στρατού, ενώ έχουν συναφθεί μια σειρά έργων, όπως η πύλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η πύλη από το νέο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΕΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, και την ολοκληρωμένη πύλη της ΑΑΔΕ (Αρχή Ανεξάρτητη Δημοσίων Εσόδων), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και την ψηφιοποίηση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Νέα έργα αναμένεται να ενισχύσουν την Profile Group ως σημαντικό τεχνολογικό εταίρο για τον δημόσιο τομέα.

READ  Το CLIA καθοδηγεί τους φοιτητές τουρισμού στον κόσμο των κρουαζιέρων και γιορτάζει το 2023 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων»

Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου Profile επιτρέπει την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη σε έργα του χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας του σε σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα του ελληνικού δημόσιου τομέα, απολαμβάνοντας ισχυρή συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα, το έτος 2023 ξεκινά με επαναλαμβανόμενα έσοδα 70% του συνολικού χρηματοοικονομικού τομέα και με εκκρεμότητες έργων άνω των 100 εκατ. ευρώ, που σταδιακά εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.

Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση του Profile Group εκτιμά ότι εφόσον οι γενικές γεωπολιτικές και μακροοικονομικές συνθήκες δεν επιβαρύνουν περαιτέρω, η ανάπτυξή του αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά το 2023 στην εγχώρια και διεθνή αγορά, οδηγώντας στην ανάπτυξη της δυνατότητας διπλό κλειδί. στοιχεία για τα επόμενα τρία χρόνια.

προηγούμενο άρθρο

Συνεργάτες υπηρεσιών πληρωμών Societe Generale & Lemonway στην αγορά B2B

Διαβάστε περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *