Έλληνας αγιογράφος επιστρέφει στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης – Daily Freeman

Έλληνας αγιογράφος επιστρέφει στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης – Daily Freeman

Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντούλης και η σύζυγος και βοηθός του, Αναστασία, επέστρεψαν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης και ζωγράφισαν βυζαντινού ρυθμού, ζωγραφισμένα στο χέρι ελληνικά σύμβολα στους τοίχους του ιερού, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024. Ο Αφεντούλης έφυγε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες, άρχισε να ζωγραφίζει αγίους. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. (Tania Bariclow/Daily Freeman)

Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης επέστρεψε στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης.

Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επέστρεψαν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης και συνέχισαν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Αφού έφυγε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες, ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει τους αγίους. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επέστρεψαν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης και συνέχισαν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει τους αγίους αφού έφυγε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η Αναστασία Αφεντούλη χρησιμοποιεί φύλλο χρυσού σε μια από τις εικόνες. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επέστρεψαν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης και συνέχισαν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα βρεθούν συνολικά 16 μοναχοί. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Ο Έλληνας αγιογράφος Μιλτιάδης Αφεντόλης και η σύζυγός του και η βοηθός του Αναστασία επιστρέφουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ζωγραφισμένα στο χέρι στους τοίχους του ιερού. Ο Αφεντούλης άρχισε να ζωγραφίζει αγίους αφού βγήκε από την εκκλησία πριν από περίπου πέντε μήνες. Στο τέλος θα είναι συνολικά 16 άγιοι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20 Μαρτίου 2024. (Tania Bariclow/Daily Freeman)

Δείτε περισσότερα στο Daily Freeman

READ  Τι είναι το Αρχαίο Ελληνικό Παγκράτιο;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *