Ελληνικός Τεχνικός Όμιλος DNV: ESG, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και υπό το πρίσμα της ενεργειακής κρίσης

0
ρεΗ NV καλωσόρισε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για να συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και πώς οι παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές επηρεάζουν τη ναυτιλιακή αγορά.

Πενήντα πέντε καλεσμένοι παρακολούθησαν την Ελληνική Τεχνική Επιτροπή (GTC) του DNV τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα. Η δεύτερη εκδήλωση του GTC για το 2022 έγινε με τη μορφή συζήτησης υπό την προεδρία του κ. Σταύρου Χατζηγρηγόρη. Πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές συζητήσεις κατά τις συναντήσεις των τριών ομάδων εργασίας και οι συμμετέχοντες έθεσαν ιδέες προς εξέταση. Οι συντονιστές κάθε ομάδας παρουσίασαν βασικές κατευθυντήριες γραμμές στην ολομέλεια σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία διεθνώς.

Η απαλλαγή από τον άνθρακα και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ανησυχίες

Η Ομάδα Εργασίας (WG) 1 συζήτησε την αναθεωρημένη στρατηγική GHG, CII και πρακτικές, MBM, τον αντίκτυπο των διαφόρων κανονιστικών απαιτήσεων της ΕΕ, την απεξάρτηση από άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων κ.λπ.

Τη συνεδρία συντόνισε ο κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης, Πρόεδρος του GTC και ο κ. Jason Stefanatos, DNV Maritime Regional Decarbonisation.
«Για μένα, εκτός από το κομμάτι EEDI/EEXI των επερχόμενων κανονισμών, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την τεχνολογία που σχετίζεται με τα νέα καύσιμα, την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη δέσμευση άνθρακα», είπε ο κ. Χατζηγρηγόρης. “Οι μόνες διαθέσιμες και δοκιμασμένες τεχνολογίες διαφορετικού βαθμού για νέα καύσιμα είναι το LNG (εκτός από την ολίσθηση μεθανίου), το LPG και η μεθανόλη. Η διαθεσιμότητα και η υποδομή φαίνεται να είναι πολύ πίσω από το προτιμώμενο πρόγραμμα σκέψης. Συζήτηση νέων σχεδίων πλοίων (ίσως μεγαλύτερα και πιο αργά πλοία ) είναι μια πρόκληση για τη βιομηχανία.” Είναι ένα είδος φραγμού. Οι λόγοι για αυτό θα πρέπει να συζητηθούν και να εξηγηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες”, κατέληξε.

READ  Η NAVTOR καταδεικνύει τη σημασία της ελληνικής αγοράς με την κυκλοφορία της NAVTOR Hellas

Η ανάγκη για μια κουλτούρα ESG ευθυγραμμισμένη με τις κανονιστικές και κοινωνικές απαιτήσεις

Το θέμα της WG2 ήταν η Βιωσιμότητα και το ESG. Τα σημεία που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν τους ενδιαφερόμενους και τις ανάγκες τους (ναυλωτές, ιδιοκτήτες φορτίου, χρηματοδότες, ασφαλιστές, μέσα ενημέρωσης, προσωπικό) και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, βιομηχανικά πρότυπα, οικονομικές/περιβαλλοντικές/κοινωνικές/διαχειριστικές προκλήσεις κ.λπ.

Της συνεδρίας προήδρευσαν ο κ. Σωκράτης Δημακόπουλος, Chief Operating Officer της Minerva Marine Inc. και Αντιπρόεδρος της GTC, και η κα Sarah Jarkopoulou, Head of DNV Maritime R&D and Consulting.

«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μια ενεργή συζήτηση για το πώς επηρεάζεται η βιωσιμότητα/περιβαλλοντική, η κοινωνική και η διακυβέρνηση (ESG) και η ναυτιλία και οι κίνδυνοι/βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες σε σχέση με το ESG», σχολίασε ο κ. Σωκράτης Δημακόπουλος. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι, λόγω των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, η ναυτιλιακή βιομηχανία δίνει επί του παρόντος μεγαλύτερη προσοχή στο ESG, απαιτούν διαφάνεια και βάση δεδομένων από πολλούς ενδιαφερόμενους όπως ναυλωτές, ιδιοκτήτες φορτίου, χρηματοδότες, ασφαλιστές, μέσα ενημέρωσης κ.λπ. /Δομημένη έκφραση από τις ναυτιλιακές εταιρείες των πολιτικών/στόχων/απόδοσης αειφορίας τους. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και η ανάγκη για μια κουλτούρα ESG προσδιορίστηκαν ως κρίσιμοι για την αναφορά ESG. Πολλά μέλη της τεχνικής ομάδας έχουν ήδη αρχίσει να δημοσιεύουν τις ετήσιες εκθέσεις τους ESG, οι οποίες προετοιμάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα όπως η Global Reporting Initiative (GRI) και η Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ωστόσο, τα μέλη της ΟΕ σημειώνουν ότι απαιτούνται επικαλύψεις, αυξημένος διοικητικός φόρτος, χρήση πρόσθετων πόρων και περαιτέρω εργασία σε αυτόν τον τομέα για να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση των ισχυουσών απαιτήσεων αναφοράς και των δεικτών απόδοσης.

Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Το WG3 αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και τη ναυτιλία. Ο κ. Βασίλης Λαμπρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Tenamaris (Ship Management) Inc. και Αντιπρόεδρος της GTC, και ο καθηγητής Γιώργος Τιμόπουλος, Σύμβουλος Ναυτιλίας της DNV, είχαν συζητήσεις για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που επηρεάζει την αγορά και οδηγεί στην περιοχή. εξελίξεις. Το πάνελ εξέτασε τις επιπτώσεις του σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας, τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι τεχνολογίες και τα καύσιμα, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας στο πάνελ, κατέστη σαφές ότι το ενεργειακό τοπίο αλλάζει και αλλάζει γρήγορα», είπε ο κ. σχολίασε ο Λαμπρόπουλος. «Αυτές οι αλλαγές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες – επιθετική μείωση του αποτυπώματος GHG σε τελικά καθαρό 0, γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αυξανόμενη εξάρτηση από την ενέργεια, ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων πηγών και φορέων ενέργειας, καθώς και αυξημένο ενεργειακό κόστος και αυξανόμενο εμπόριο ενέργειας.

Η ναυτιλία, ως καταναλωτής ενέργειας ή φορέας ενέργειας, πρέπει να προσαρμοστεί εντός ενός πολύ στενού χρονικού πλαισίου με σημαντικές αβεβαιότητες. Ο δρόμος για μια καθαρή, οικονομικά προσιτή, ασφαλή, πρακτική και διαθέσιμη ενεργειακή λύση είναι πολύ αμυδρός.

Ο κ. Λαμπρόπουλος συνόψισε τα κύρια σημεία της συζήτησης:

• Για επιτυχή έκβαση, τα πλοία και η ναυτιλία πρέπει να προσεγγίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο και όχι χωριστά. Ο συντονισμός και η επικοινωνία με την ακτή και τους τερματικούς σταθμούς θα πρέπει να αξιολογούνται και να προγραμματίζονται από κοινού.
• Μια ολιστική προσέγγιση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα πρέπει να υιοθετηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα για να διασφαλιστεί μια εφικτή διαδρομή χωρίς ανατροπές στην εφαρμογή. Οι καθυστερημένες συζητήσεις σχετικά με το «πηγάδι καυσίμου για την αύξηση του αποτυπώματος» και η καθυστερημένη αναγνώριση της διαστρεβλωμένης αξιολόγησης της CII σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των πλοίων είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα που πρέπει να αποφευχθούν.
• Μια προσέγγιση της διαδικασίας φυσικής επιλογής μπορεί να μην είναι κατάλληλη για αυτήν τη μέθοδο σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια. Μια πολύ αυστηρή προσέγγιση, η στόχευση συγκεκριμένων λύσεων θα βοηθήσει στην αποφυγή καθυστερήσεων, στη δημιουργία ενός σταθερού σχεδίου και στην επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος.
• Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα στο πλοίο με την εισαγωγή πιο περίπλοκων συστημάτων προσφέρει σημαντικό χρόνο για εξειδικευμένες γνώσεις και λειτουργίες από το πλήρωμα επί του πλοίου. Αυτό μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του πληρώματος στο πλοίο και να οδηγήσει σε μη ασφαλείς συνθήκες.
• Τέλος, το ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθιστώντας την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας στα πλοία στην πρώτη θέση της ατζέντας μας και η υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών σχεδίων και εξοπλισμού θα πρέπει να επεκταθεί.
Πηγή: DNV

READ  Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης εκδίδει τροποποιημένες γκαλερί αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών έργων τέχνης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *