Η τιμή της μετοχής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οργάνωσης Προγνωστικά Α.Ε. (ΑΘ: ΟΠΑΠ) υποχώρησε 5,6% την περασμένη εβδομάδα. Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θα είναι ευχαριστημένες

Κάθε επενδυτής στον ελληνικό ποδοσφαιρικό οργανισμό Προγνωστικά Α.Ε. (ΑΘ: ΟΠΑΠ) θα πρέπει να γνωρίζει τις πιο ισχυρές ομάδες μετόχων. Στο 42%, οι ιδιωτικές εταιρείες κατέχουν το μέγιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων στην εταιρεία. Δηλαδή, ο όμιλος θα ωφεληθεί περισσότερο εάν η μετοχή ανέβει (ή χάσει τα περισσότερα σε περίπτωση ύφεσης).

Και μετά την πτώση της τιμής της μετοχής κατά 5,6% την περασμένη εβδομάδα, οι ιδιωτικές εταιρείες υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Στο παρακάτω γράφημα, κάνουμε μεγέθυνση στις διάφορες ομάδες ακινήτων του ΕΟΠ.

Δείτε την τελευταία μας ανάλυση για τον Ελληνικό Οργανισμό Προγνωστικών Ποδοσφαίρου

ΑΤΣΕ: Στοιχεία ιδιοκτησίας ΟΠΑΠ στις 29 Νοεμβρίου 2021

Τι μας λέει η θεσμική ιδιοκτησία για τον Ελληνικό Οργανισμό Προβλέψεων Ποδοσφαίρου;

Τα ιδρύματα συνήθως μετρούν τους εαυτούς τους σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς όταν υποβάλλουν αναφορές στους επενδυτές τους, επομένως συχνά ενθουσιάζονται περισσότερο με μια μετοχή μόλις συμπεριληφθεί σε έναν σημαντικό δείκτη. Αναμένουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες θα έχουν κάποια θεμέλια στο αρχείο, ειδικά αν αναπτύσσονται.

Όπως μπορείτε να δείτε, θεσμικοί επενδυτές κατέχουν σημαντικό μερίδιο στον Ελληνικό Οργανισμό Προβλέψεων Ποδοσφαίρου. Αυτό σημαίνει ότι οι αναλυτές που εργάζονται σε αυτά τα ιδρύματα εξέτασαν τη μετοχή και τους άρεσε. Αλλά όπως όλοι οι άλλοι, μπορεί να κάνουν λάθος. Δεν είναι ασυνήθιστο να δούμε σημαντική πτώση στην τιμή της μετοχής εάν δύο μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές επιχειρήσουν να πουλήσουν μια μετοχή ταυτόχρονα. Αξίζει λοιπόν να δείτε την προηγούμενα κερδοσκοπική πορεία του Ελληνικού Οργανισμού Προγνωστικών Ποδοσφαίρου (παρακάτω). Φυσικά, λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Αύξηση κερδών και εσόδων
ATSE: Αύξηση κερδών και εσόδων ΟΠΑΠ στις 29 Νοεμβρίου 2021

Τα hedge funds δεν κατέχουν μεγάλο μέρος των μετοχών του Ελληνικού Οργανισμού Προβλέψεων Ποδοσφαίρου. Η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd είναι σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος, με 32% των μετοχών σε κυκλοφορία. Αντίθετα, ο δεύτερος και ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος κατέχουν περίπου το 9,9% και το 2,3% των μετοχών.

READ  Kyogo Furuhashi: Από την πρόωρη απόρριψη της συνεργασίας του Andres Iniesta και του αστέρα της Celtic

Σημειώσαμε επίσης ότι οι οκτώ μεγαλύτεροι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του μητρώου μετοχών, με μερικούς μικρομετόχους να εξισορροπούν τα συμφέροντα των βασικών μετόχων σε κάποιο βαθμό.

Ενώ η μελέτη της θεσμικής ιδιοκτησίας μιας εταιρείας μπορεί να προσθέσει αξία στην έρευνά σας, είναι επίσης καλή πρακτική να ερευνάτε συστάσεις αναλυτών για να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση της αναμενόμενης απόδοσης της μετοχής. Υπάρχει αρκετός αριθμός αναλυτών που καλύπτουν μετοχές, επομένως μπορεί να είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τη συνολική τους άποψη για το μέλλον.

Insider Ownership του Ελληνικού Οργανισμού Προγνωστικών Ποδοσφαίρου

Ο ορισμός των εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρείας μπορεί να είναι υποκειμενικός και δεν διαφέρει μεταξύ των δικαιοδοσιών. Τα δεδομένα μας αντικατοπτρίζουν μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, αιχμαλωτίζοντας τουλάχιστον σκηνοθέτες. Η διοίκηση απαντά τελικά στο διοικητικό συμβούλιο. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο οι διευθυντές να είναι μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου, ειδικά εάν είναι ιδρυτής ή διευθύνων σύμβουλος.

Οι περισσότεροι θεωρούν θετική την ιδιοκτησία εκ των έσω, επειδή μπορεί να υποδηλώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι καλά ευθυγραμμισμένο με τους άλλους μετόχους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλη δύναμη συγκεντρώνεται σε αυτήν την ομάδα.

Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα μας δεν δείχνουν ότι κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει προσωπικά μετοχές. Είναι ασυνήθιστο να μην έχετε τουλάχιστον κάποια προσωπικά αντικείμενα που κρατούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επομένως τα δεδομένα μας μπορεί να είναι ελαττωματικά. Ένα καλό επόμενο βήμα είναι να ελέγξετε πόσο πληρώνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

δημόσιος τομέας

Με ποσοστό συμμετοχής 41%, το ευρύ κοινό, που αποτελείται κυρίως από μεμονωμένους επενδυτές, έχει κάποιο βαθμό επιρροής στον Ελληνικό Οργανισμό Προβλέψεων Ποδοσφαίρου. Αν και αυτή η ομάδα δεν μπορεί απαραίτητα να λάβει την απόφαση, σίγουρα μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

READ  Ο McGee λέει ότι ο Γιακομάκης της Celtic θα μπορούσε να αφαιρέσει το βιβλίο των Rangers, το σύμβολο McQuest στην ανάκαμψη από σημαντικά λάθη

Ιδιοκτησία ιδιωτικών εταιρειών

Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ιδιωτικές εταιρείες κατέχουν το 42% των μετοχών της εταιρείας. Μπορεί να είναι χρήσιμο να εμβαθύνουμε σε αυτό. Εάν συνδεδεμένα μέρη, όπως εμπιστευτικά στοιχεία, έχουν συμφέρον σε μία από αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες, αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στην ετήσια έκθεση. Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορεί επίσης να έχουν στρατηγικό συμφέρον στην εταιρεία.

Επόμενα βήματα:

Αν και αξίζει να λάβετε υπόψη τις διαφορετικές ομάδες που κατέχουν μια εταιρεία, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που είναι πιο σημαντικοί. Να ξέρετε ότι δείχνει ο Ελληνικός Οργανισμός Προγνωστικών Ποδοσφαίρου 4 προειδοποιητικά σημάδια στην επενδυτική μας ανάλυση Θα πρέπει να γνωρίζετε για…

Αλλά στο τέλος Είναι το μέλλονΚαι όχι το παρελθόν, θα καθορίσει πόσο καλά τα πάνε οι ιδιοκτήτες αυτής της επιχείρησης. Επομένως, πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή τη δωρεάν έκθεση που δείχνει αν οι αναλυτές αναμένουν ένα καλύτερο μέλλον.

Σημείωση: Οι αριθμοί σε αυτό το άρθρο υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα των τελευταίων δώδεκα μηνών, τα οποία αναφέρονται στη 12μηνη περίοδο που λήγει την τελευταία ημερομηνία του μήνα κατά τον οποίο κυκλοφόρησε η οικονομική κατάσταση. Αυτό μπορεί να μην είναι συνεπές με τους αριθμούς ετήσιας έκθεσης για ολόκληρο το έτος.

Αυτό το άρθρο του Simply Wall St έχει γενικό χαρακτήρα. Παρέχουμε σχόλια που βασίζονται μόνο σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες των αναλυτών χρησιμοποιώντας μια αμερόληπτη μεθοδολογία και τα άρθρα μας δεν προορίζονται για οικονομικές συμβουλές. Δεν αποτελεί σύσταση για αγορά ή πώληση μετοχών, ούτε λαμβάνει υπόψη τους στόχους ή την οικονομική σας κατάσταση. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε εστιασμένη, μακροπρόθεσμη ανάλυση που βασίζεται σε βασικά δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι η ανάλυσή μας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες διαφημίσεις της εταιρείας με ευαίσθητες τιμές ή ποιοτικά υλικά. Η Wall Street απλά δεν έχει θέση σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται.

READ  Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς βγάζει προς πώληση την Τσέλσι καθώς ο αντίκτυπος των ρωσικών χρημάτων στον αθλητισμό τραβά την προσοχή | Αθλητισμός | Νέα του γερμανικού ποδοσφαίρου και τα πιο σημαντικά διεθνή αθλητικά νέα | DW

Έχετε σχόλια για αυτό το άρθρο; Ανησυχείτε για το περιεχόμενο; κρατάω επαφή απευθείας μαζί μας. Εναλλακτικά, στείλτε email στη συντακτική ομάδα (στο) simplewallst.com.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *