Η Advent Technologies λαμβάνει επίσημη πρόσκληση από το Ελληνικό Δημόσιο για επιχορήγηση 24 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο Green HiPo IPCEI

Η Advent Technologies λαμβάνει επίσημη πρόσκληση από το Ελληνικό Δημόσιο για επιχορήγηση 24 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο Green HiPo IPCEI

Βοστώνη, 26 Φεβρουαρίου 2024–(Επιχειρηματικό σύρμα)– Η Advent Technologies, κορυφαία εταιρεία καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η θυγατρική της που ανήκει εξ ολοκλήρου, Advanced Energy Technologies SA, έλαβε επίσημη πρόσκληση από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να εργαστεί άμεσα για υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για το έργο Green HiPo Σημαντικού Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος (“IPCEI”).

Αφού η Advent υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα, το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να προχωρήσει στην εκταμίευση πακέτου κρατικής βοήθειας ύψους 24 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (JTF) για την υλοποίηση του έργου Green HiPo. Οι δαπάνες που σχετίζονται με το έργο είναι επιλέξιμες για αναδρομική επιστροφή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ κοινοποίησε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα IPCEI Hy2Tech. Η Advent θα προσπαθήσει επίσης να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για να συμπληρώσει το σύνολο των 60 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί βάσει του προϋπολογισμού του έργου IPCEI.

Η Advent ήταν μία από τις μόλις οκτώ μικρές και μεσαίες οντότητες («ΜΜΕ») που πιστοποιήθηκαν στην Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος «IPCEI Hy2Tech». Οι άμεσοι συμμετέχοντες στο έργο θα συνεργαστούν στενά μέσω πολλών προγραμματισμένων συνεργασιών με περισσότερους από 300 εξωτερικούς εταίρους, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη.

Το έργο Green HiPo περιλαμβάνει την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή κυψελών καυσίμου αιχμής και ηλεκτρολύτη HT-PEM για παραγωγή ενέργειας και πράσινου υδρογόνου, αντίστοιχα. Το έργο θα βασίζεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και θα συμβάλει καθοριστικά στη μετάβαση της περιοχής σε ένα πιο πράσινο οικονομικό μοντέλο. Η νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση στην Κοζάνη της Ελλάδας θα φιλοξενήσει την παραγωγή κυψελών καυσίμου και ηλεκτρολύτη. Θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θα βοηθήσει την Ευρώπη να επιτύχει τον τρέχοντα στόχο της να παράγει 10 εκατομμύρια τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030.

READ  Greece Selection - Ινστιτούτο Heartland

Δρ. Βασίλης Γρηγόριος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent Technologies«Η πολυαναμενόμενη πρόσκληση ή «πρόσκληση» για το πρόγραμμα Green HiPo από την Ελληνική Πολιτεία έφτασε επιτέλους», σχολίασε. «Το Green HiPo, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία, αντιπροσωπεύουν μια πολύ πραγματική ευκαιρία για η περιοχή να προχωρήσει από το «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας «Σε όλη την Ευρώπη για να προχωρήσουμε προς την ενεργειακή ασφάλεια και την ανεξαρτησία, οι τεχνολογίες υδρογόνου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο».

Σχετικά με την Advent Technologies Holdings, Inc

Advent Technologies Holdings, Inc. είναι μια αμερικανική εταιρεία που αναπτύσσει, κατασκευάζει και συναρμολογεί πλήρη συστήματα κυψελών καυσίμου εκτός από την παροχή στους πελάτες κρίσιμων εξαρτημάτων για κυψέλες καυσίμου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Advent έχει την έδρα της στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, με γραφεία στην Καλιφόρνια, την Ελλάδα, τη Δανία, τη Γερμανία και τις Φιλιππίνες. Με περισσότερα από 150 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί, εκκρεμούν ή/και αδειοδοτούνται για την τεχνολογία κυψελών καυσίμου, η Advent κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία για την επόμενη γενιά HT-PEM που επιτρέπει σε διάφορα καύσιμα να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και κάτω από σκληρές συνθήκες, κατάλληλα για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροπορία και την άμυνα τομείς Πετρελαίου και φυσικού αερίου, ναυτιλίας και ηλεκτροπαραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.advent.energy.

Προειδοποιητική σημείωση σχετικά με μελλοντικές δηλώσεις

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις μπορούν γενικά να προσδιοριστούν με τη χρήση λέξεων όπως «αναμένω», «προβλέπω», «σχεδιάζω», «μπορώ», «μπορώ», «θα», «πιστεύω» και «εκτιμώ». «Προβλέπουμε». «Στόχος», «έργο» και άλλες λέξεις με παρόμοια σημασία. Κάθε μελλοντική δήλωση που περιέχεται σε αυτό το δελτίο τύπου υπόκειται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτήν την ανακοίνωση. Οι ισχύοντες κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ικανότητα της Εταιρείας να διατηρεί μια εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στο NASDAQ. μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις· η πιθανή ρευστότητα των δημοσίων τίτλων και η διαπραγμάτευση τους· ο αντίκτυπος οποιασδήποτε γνωστής και άγνωστης δικαστικής διαμάχης· Ικανότητα πρόβλεψης και διατήρησης κατάλληλου ρυθμού αύξησης των εσόδων και επαρκούς προγραμματισμού των δαπανών του. Προσδοκίες σχετικά με μελλοντικές δαπάνες. το μελλοντικό μείγμα εσόδων και ο αντίκτυπος στα μεικτά περιθώρια κέρδους· Προσέλκυση και διατήρηση ειδικευμένων διευθυντών, αξιωματικών, υπαλλήλων και βασικών υπαλλήλων. Η ικανότητα να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο. την ικανότητα προστασίας και ενίσχυσης της φήμης και της επωνυμίας της Advent· προσδοκίες σχετικά με τις σχέσεις και τις ενέργειές της με τεχνολογικούς εταίρους και άλλα τρίτα μέρη· τον αντίκτυπο των μελλοντικών ρυθμιστικών, δικαστικών και νομοθετικών αλλαγών στον κλάδο· Η ικανότητα εντοπισμού και απόκτησης συμπληρωματικών τεχνολογιών ή υπηρεσιών και ενσωμάτωσής τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. μελλοντικές συμφωνίες με ή επενδύσεις σε άλλες οντότητες ή ενώσεις· Έντονος ανταγωνισμός και ανταγωνιστική πίεση από άλλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο στους κλάδους στους οποίους θα δραστηριοποιείται η Εταιρεία. και τους κινδύνους που προσδιορίζονται κάτω από τον τίτλο «Παράγοντες κινδύνου» στην Ετήσια Έκθεση της Advent για το Έντυπο 10-K που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («SEC») στις 31 Μαρτίου 2023, καθώς και άλλες πληροφορίες που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασίζονται αδικαιολόγητα στις μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τα αρχεία της Advent στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), διαθέσιμα στη διεύθυνση: www.sec.gov, για να συζητήσουμε αυτούς και άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου αναφέρονται μόνο ως την ημερομηνία του παρόντος και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τέτοιες δηλώσεις. Η δραστηριότητα της Advent υπόκειται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σημειώθηκαν παραπάνω. Οι επενδυτές, οι πιθανοί επενδυτές και άλλοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά αυτούς τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες.

READ  Ευρωπαϊκός τουρισμός: «Με ένα άλλο χαμένο καλοκαίρι, πολλές επιχειρήσεις θα εξαφανιστούν»

Δείτε την αρχική έκδοση στο Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240226969643/en/

Επαφές

Advent Technologies Holdings, Inc
Μιχαήλ Τρόντζος
Click@advent.energy

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *