Τα ακουστικά βοηθήματα μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της άνοιας

0
Τα ακουστικά βοηθήματα μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της άνοιας

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Το Lancet Δημόσια Υγεία Υποδεικνύει ότι η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να προστατεύσει από τον υψηλό κίνδυνο άνοιας που σχετίζεται με την απώλεια ακοής. Η μελέτη με 437.704 συμμετέχοντες διαπίστωσε ότι τα άτομα με απώλεια ακοής αλλά δεν χρησιμοποιούν συσκευές ακοής είχαν 1,7% κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια, σε σύγκριση με 1,2% μεταξύ εκείνων που δεν είχαν απώλεια ακοής ή χρησιμοποιούσαν συσκευές ακοής. Οι συγγραφείς ζητούν αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού, χαμηλότερο κόστος και περισσότερη υποστήριξη για τους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τον έλεγχο της απώλειας ακοής και την παροχή θεραπείας, όπως η τοποθέτηση ακουστικών βαρηκοΐας.

People experiencing hearing loss who are not using a hearing aid may have a higher risk of dementia than people without hearing loss, suggests a new study published in The Lancet Public Health journal. However, using a hearing aid may reduce this risk to the same level as people without hearing loss.

Dementia and hearing loss are common conditions among older adults. The Lancet Commission on dementia prevention, intervention, and care, published in 2020, suggested that hearing loss may be linked to around 8% of worldwide dementia cases,[1] Επομένως, η αντιμετώπιση της βλάβης της ακοής θα μπορούσε να είναι ένας κρίσιμος τρόπος για τη μείωση του παγκόσμιου βάρους της άνοιας.

“Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η απώλεια ακοής μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για άνοια στη μέση ηλικία, αλλά η αποτελεσματικότητα της χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας στη μείωση του κινδύνου άνοιας στον πραγματικό κόσμο παρέμεινε ασαφής. Η μελέτη μας παρέχει τις καλύτερες ενδείξεις που δεν δείχνουν ακόμη ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορεί να είναι μια θεραπεία, ελαφριά και οικονομικά αποδοτική για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων της απώλειας ακοής στην άνοια», λέει ο αντίστοιχος συγγραφέας καθηγητής Dongshan Zhou, Πανεπιστήμιο Shandong (Κίνα).

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 437.704 άτομα που ήταν μέρος της βάσης δεδομένων UK Biobank. Οι πληροφορίες σχετικά με την παρουσία βαρηκοΐας και τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων που αναφέρθηκαν μόνοι τους και οι διαγνώσεις άνοιας προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας τα αρχεία του νοσοκομείου και τα δεδομένα του μητρώου θανάτων. Η μέση ηλικία του συμμετέχοντα στη μελέτη κατά την πρόσληψη ήταν 56 έτη και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 12 έτη.

Περίπου τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων (325.882/437.704) δεν είχαν απώλεια ακοής και το υπόλοιπο τέταρτο (111.822) είχε κάποιο επίπεδο απώλειας ακοής. Από αυτούς με απώλεια ακοής, το 11,7% (13092/111822) χρησιμοποιούσε ακουστικά βαρηκοΐας.

Μετά τον έλεγχο άλλων παραγόντων, η μελέτη αναφέρει ότι, σε σύγκριση με συμμετέχοντες με φυσιολογική ακοή, τα άτομα με απώλεια ακοής που δεν χρησιμοποιούσαν ακουστικά βαρηκοΐας είχαν 42% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας κάθε αιτίας, ενώ δεν βρέθηκε αυξημένος κίνδυνος σε άτομα με ακοή με προβλήματα ακοής και άτομα με προβλήματα ακοής. Χρησιμοποιούνται ακουστικά βαρηκοΐας.

Αυτό ισοδυναμεί περίπου με κίνδυνο άνοιας 1,7% σε άτομα με απώλεια ακοής που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά, σε σύγκριση με 1,2% μεταξύ εκείνων χωρίς απώλεια ακοής ή που έχουν απώλεια ακοής αλλά χρησιμοποιούν ακουστικά.

Σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα των ατόμων με απώλεια ακοής δεν χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας στο Ηνωμένο Βασίλειο.[2] Η απώλεια ακοής μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του ’40 και υπάρχουν ενδείξεις ότι η σταδιακή γνωστική έκπτωση πριν από τη διάγνωση της άνοιας μπορεί να διαρκέσει 20 έως 25 χρόνια. Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για έγκαιρη εισαγωγή ακουστικών βαρηκοΐας όταν κάποιος αρχίζει να εμφανίζει απώλεια ακοής. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια από όλη την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης σχετικά με την απώλεια ακοής και πιθανών συνδέσεων με την άνοια, την αύξηση της πρόσβασης σε ακουστικά βαρηκοΐας μειώνοντας το κόστος και περισσότερη υποστήριξη για τους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για τον εντοπισμό απώλειας ακοής, την ευαισθητοποίηση και την παροχή θεραπείας. Όπως η τοποθέτηση ακουστικών βαρηκοΐας», λέει ο Dongshan Zhou.

Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης πώς άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της μοναξιάς, της κοινωνικής απομόνωσης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση μεταξύ απώλειας ακοής και άνοιας. Η ανάλυση της μελέτης δείχνει ότι λιγότερο από το 8% της συσχέτισης μεταξύ της χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας και του μειωμένου κινδύνου άνοιας μπορεί να εξαλειφθεί με τη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι συγγραφείς λένε ότι αυτό υποδηλώνει ότι η συσχέτιση μεταξύ της χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας και της προστασίας από την προοδευτική άνοια οφείλεται κυρίως σε άμεσες επιπτώσεις από τα ακουστικά βαρηκοΐας και όχι στις έμμεσες αιτίες που διερευνήθηκαν.

“Οι υποκείμενες οδοί που μπορεί να συνδέουν τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας και τον μειωμένο κίνδυνο άνοιας δεν είναι ξεκάθαρες. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εδραιωθεί μια αιτιώδης σχέση και η ύπαρξη υποκείμενων οδών”, λέει ο συγγραφέας της μελέτης Δρ. Fan Jiang, από το Πανεπιστήμιο Shandong (Κίνα).

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου ότι η αυτοαναφορά κινδυνεύει από μεροληψία, ότι αυτή η μελέτη είναι παρατηρητική και ότι η συσχέτιση μεταξύ απώλειας ακοής και άνοιας μπορεί να οφείλεται σε αντίστροφη αιτιότητα μέσω νευροεκφυλισμού ή άλλων κοινών μηχανισμών. Επιπλέον, αν και λήφθηκαν υπόψη πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν, μπορεί να υπάρχουν μη μετρημένοι παράγοντες, όπως εκείνοι που χρησιμοποιούσαν ακουστικά βαρηκοΐας ήταν επίσης πιθανό να νοιάζονται περισσότερο για την υγεία τους από εκείνους που δεν το έκαναν. Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου είναι λευκοί και πολύ λίγοι συμμετέχοντες γεννήθηκαν κωφοί ή βαρήκοοι πριν από την κατάκτηση της προφορικής γλώσσας, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη γενίκευση των ευρημάτων σε άλλες φυλές και άτομα με περιορισμένη ακοή χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα.

Η καθηγήτρια Jill Livingston και ο Dr Sergi Costafreda, του University College του Λονδίνου, που δεν συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, δήλωσαν σε ένα σχετικό σχόλιο: «Με την προσθήκη της εργασίας του Jiang και των συναδέλφων, τα στοιχεία ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη μείωση ο κίνδυνος άνοιας σε άτομα με απώλεια ακοής είναι όσο το δυνατόν καλύτερος χωρίς τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, οι οποίες μπορεί να μην είναι εφικτές ή ηθικές, επειδή τα άτομα με απώλεια ακοής δεν πρέπει να εμποδίζονται από τη χρήση αποτελεσματικών θεραπειών. Η άνοια δεν είναι μόνο μια ασθένεια που επηρεάζει Το άτομο και η οικογένειά του, αλλά μπορεί επίσης να είναι δαπανηρό. Ωστόσο, η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας για την πρόληψη της άνοιας έχει βρεθεί ότι είναι οικονομικά αποδοτική και οικονομικά αποδοτική.Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ακουστικά βαρηκοΐας γίνονται διαθέσιμα για αγορά χωρίς ιατρική συνταγή, Τα στοιχεία είναι πειστικά ότι η αντιμετώπιση της απώλειας ακοής είναι ένας πολλά υποσχόμενος τρόπος για τη μείωση της απώλειας ακοής Κίνδυνοι άνοιας Αυτή είναι η στιγμή να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την απώλεια ακοής και τον εντοπισμό της, καθώς και την αποδοχή και τη χρηστικότητα των ακουστικών βαρηκοΐας. ”

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  1. Πρόληψη, παρέμβαση και φροντίδα της άνοιας: Έκθεση 2020 Νυστέρι Η Επιτροπή» από τον καθηγητή Gail Livingston, MD· Jonathan Huntley, MD· Andrew Somerlad, MD· Καθ. David Ames, MD· Καθ. Clive Ballard, MD· Καθ. Sobi Banerjee, MD· Καθ. Carol Brain, MD στην Ιατρική Καθηγητής Alistair Burns, MD, Καθηγήτρια Jessica Cohen-Mansfield, PhD, Καθηγήτρια Claudia Cooper, PhD, Sergey G. Costafreda, PhD, Amit Dias, MD, Καθηγητής Nick Fox, MD, Καθηγήτρια Laura N. Gitlin, Ph.D. Καθηγητής Robert Howard, MD· Καθηγήτρια Helen C. Callis, MD· Καθηγήτρια Mika Kivimaki FMedSci· Καθηγητής Eric B. Larson, MD· Καθηγήτρια Adesola Ogunniyi, MBChB· Vasiliki Orgeta, Ph.D.· Καθηγήτρια Karen Ricci, Ph.D· Καθηγήτρια Kenneth Rockwood, MD Καθηγήτρια Elizabeth L. Sampson, MD Quincy Samus PhD Καθηγητής Lon S Schneider MD Καθηγητής Geir Selbeck MD Καθ. Linda Terry, Ph.D. και Nahid Moghadam, Ph.D. 30 Ιουλίου 2020, Διαθέσιμο εδώ. χειρουργικό νυστέρι.
    DOI: 10.1016/S0140-6736 (20) 30367-6
  2. Συσχετισμοί χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας σε ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο: αυτοαναφερόμενες δυσκολίες ακοής, κοινωνική συμμετοχή, κατάσταση διαβίωσης, υγεία και δημογραφικά στοιχεία από τους Chelsea S Sawyer, Christopher G Armitage, Kevin J Munro, Georgette Singh και Piers D Dawes, Σεπτ. Οκτώβριος 2019 Αυτί και ακοή.
    DOI: 10.1097 / AUD.00000000000000695

Παραπομπή: «Συσχετισμός μεταξύ της χρήσης ακουστικού βαρηκοΐας και της άνοιας ανά αιτία και συγκεκριμένη αιτία: ανάλυση της κοόρτης της UK Biobank» από τον Fan Jiang, Ph.D.; Shiva Raj Mishra, Ph.D. Nippon Shrestha, Ph.D. Καθηγητής Akihiko Ozaki, Ph.D. Καθ. Salim Ferani, Ph.D. Tess Bright, Ph.D. Καθηγήτρια Hannah Cooper, SCD; Ο καθηγητής Zhengshao Zhou, Ph.D. και ο καθηγητής Dongshan Zhou, Ph.D., 13 Απριλίου 2023, Διαθέσιμο εδώ. Το Lancet Δημόσια Υγεία.
DOI: 10.1016/S2468-2667 (23) 00048-8

Αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Φυσικών Επιστημών της Κίνας και της επαρχίας Shandong, το Taishan Scholars Project, το Κινεζικό Ιατρικό Συμβούλιο και το China Postdoctoral Science Foundation. Δείτε το άρθρο για μια πλήρη λίστα των συνεργασιών συγγραφέων.

READ  Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ξύλινη κατασκευή μισού εκατομμυρίου ετών που δεν κατασκευάστηκε από τον Homo sapiens

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *