Ψηφιακό εμπόριο: ευκαιρία ανάπτυξης για την Ελλάδα

Με μια ματιά

  • Οι ελληνικές εταιρείες είναι λιγότερο παραγωγικές από τις αντίστοιχες στην ΕΕ. Το χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης είναι πολύ μεγαλύτερο μεταξύ των μικρότερων εταιρειών (3,8 φορές) παρά μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών (1,4 φορές). Στην Ελλάδα, το χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο (5,8 φορές) από το αντίστοιχο χάσμα εντός της Ευρώπης (2,0 φορές). Η ανάπτυξη που βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος.
  • Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης στο ταξίδι της προς την ψηφιοποίηση. Η χώρα κατέχει την 22η θέση στην ψηφιοποίηση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, όπως μετράται με τον Ψηφιακό Μακροοικονομικό Δείκτη.
  • Η Ελλάδα πρόσφατα βελτίωσε τις επιδόσεις της σε βασικούς δείκτες ψηφιοποίησης. Η ψηφιοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του κοινού και του κράτους δείχνει ότι οι δημόσιοι θεσμοί ψηφιοποιούνται σταδιακά και η σημαντική διάθεση κονδυλίων της ΕΕ από τη χώρα για την υποστήριξη ψηφιακών στόχων δείχνει ισχυρή δυναμική. Η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε καλή θέση για να βελτιώσει την ψηφιακή της θέση.
  • Οι οικονομικοί τομείς που θα επωφεληθούν περισσότερο από την αυξημένη ωριμότητα του ψηφιακού εμπορίου είναι το λιανικό εμπόριο και η φιλοξενία. Υποθέτοντας ότι χρησιμοποιούνται τα σωστά εργαλεία, η Ελλάδα μπορεί να αυξήσει την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των τομέων λιανικής και φιλοξενίας κατά περισσότερο από 20% έκαστος – περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.
  • Οι εταιρείες λιανικής και φιλοξενίας που υιοθετούν λύσεις ψηφιακού εμπορίου μπορούν να αυξήσουν μετρήσιμα την κερδοφορία τους. Η μετάβαση από την έλλειψη διαδικτυακής παρουσίας σε ένα μεσαίο επίπεδο ωριμότητας ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να αυξήσει το περιθώριο EBIT μιας μικρής επιχείρησης λιανικής ή φιλοξενίας έως και 11 ποσοστιαίες μονάδες και 13 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Η πιθανή αύξηση εξαρτάται από την ψηφιακή ωριμότητα της εταιρείας.
  • Η υλοποίηση αυτής της ευκαιρίας απαιτεί συντονισμένη δράση από τις επιχειρήσεις, το κράτος και την κοινωνία. Οι προσπάθειες μπορούν να εξεταστούν σε τέσσερις τομείς: ανάπτυξη δεξιοτήτων, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, οικοδόμηση ευαισθητοποίησης, παροχή κινήτρων και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού εμπορίου για την προώθηση της ανάπτυξης.
READ  ABC οικονομικής ανάκαμψης

Το ψηφιακό εμπόριο θεωρείται ευρέως Κίνητρο για οικονομική ανάπτυξη. Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο βλέπουν τα οφέλη του, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης ικανοποίησης των καταναλωτών, της αυξημένης παραγωγικότητας και της ενισχυμένης οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα, το ψηφιακό εμπόριο αναπτύσσεται, αλλά η υιοθέτησή του εξακολουθεί να υστερεί έναντι των ομοτίμων χωρών στην Ευρώπη και αλλού.

Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης του COVID-19, η ανάλυση δείχνει ότι η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει και οι οικονομικές προοπτικές της χώρας εμφανίζονται ισχυρότερες, όπως αποδεικνύεται από μια σειρά αναβαθμίσεων στις αξιολογήσεις των κρατικών ομολόγων. Επειδή το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, πραγματοποιήσαμε μια μελέτη για να διερευνήσουμε πώς οι ελληνικές εταιρείες και το κράτος μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξής του.

Η μελέτη μας δείχνει ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει συγκεκριμένους τομείς να αυξήσουν την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) κατά περισσότερο από 20 τοις εκατό. Όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες βελτιώσεις στην ψηφιακή ωριμότητα της χώρας, οι ελληνικές εταιρείες και δημόσιοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία και να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εμπόριο για να δημιουργήσουν μια μηχανή οικονομικής ανάπτυξης.

Ξεκινάμε αυτήν την έκθεση εξετάζοντας την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα και ωριμότητα της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στη συνέχεια περιγράφουμε τρία εργαλεία ψηφιοποίησης (ψηφιοποίηση του εμπορίου, ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και ψηφιοποίηση της εργασίας) και αξιολογούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, αναλύουμε την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς ομολόγους της σε πιο λεπτομερές επίπεδο, εξετάζοντας τη δομή και την ωριμότητα του ψηφιακού εμπορίου για το λιανικό και τη φιλοξενία, που είναι οι οικονομικοί τομείς στους οποίους το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ως καταλύτης ανάπτυξης (Εικόνα 1). . .

Η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει την ψηφιακή της μακροοικονομία αλλάζοντας το επίπεδο ωριμότητας του ψηφιακού εμπορίου τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Περιορίζοντας την εστίασή μας, δείχνουμε πώς η αύξηση της ωριμότητας του ψηφιακού εμπορίου σε αυτούς τους δύο τομείς – λιανικό εμπόριο και φιλοξενία – μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αξία για την οικονομία. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι η μετάβαση στο στοχευμένο επίπεδο ωριμότητας του ψηφιακού εμπορίου θα μπορούσε να αποφέρει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στη λιανική (Εικόνα 2) και 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ στη φιλοξενία (Εικόνα 3).

Το ελληνικό λιανεμπόριο θα μπορούσε να επιτύχει σημαντική αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, που υπολογίζεται σε 20% ή περισσότερο, κυρίως από μεγάλες εταιρείες.
Ο τομέας της φιλοξενίας θα μπορούσε να επιτύχει ανάπτυξη 20% ή περισσότερο στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία από ένα μείγμα μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

Τέλος, εντοπίζουμε βέλτιστες πρακτικές και τρόπους με τους οποίους θεσμικά και κρατικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας γενικότερα.

READ  Καμία ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Τουρκία: Υφυπουργός Εξωτερικών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *