1.750 οργανισμοί να συνεισφέρουν στον Παγκόσμιο Κόμβο Κλίματος

Παγκόσμιος

Εκτιμάται ότι 1.750 παγκόσμια θεσμικά μέλη του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN), συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, πρόκειται να συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους στο Παγκόσμιο Κέντρο Κλίματος που ιδρύθηκε νωρίτερα φέτος.

Η Phoebe Kondori, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπενθύμισε στους συνέδρους το κέντρο και τη σημασία του κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας υψηλού επιπέδου για την αλλαγή των συστημάτων, τις κλιματικές καινοτομίες και την αειφορία, που διοργανώθηκε από το Παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών στο COP27, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο έως τις 18 Νοεμβρίου.

Το Global Climate Hub ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης πριν από το COP27 στην Ακαδημία Αθηνών στην Ελλάδα.

Τα ιδρύματα υποδοχής του Global Climate Hub είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Athens Center for Research and Innovation in ICT and Knowledge, τα οποία και τα δύο είναι συνδεδεμένα με την Excellence Alliance for Research and Innovation in Aephoria (AE4RIA).

Ο Kandori, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Δικτύου SDSN του ΟΗΕ, είπε ότι το Παγκόσμιο Κέντρο Κλίματος στοχεύει στον εντοπισμό οδών για την κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα σε ένα συστημικό πλαίσιο όπου υπάρχουν πολλαπλές κρίσεις, για παράδειγμα, η κατάρρευση της βιοποικιλότητας, καθώς και οικονομικές και γεωγραφικός. Πολιτικές κρίσεις.

Εξήγησε σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ότι επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης με γνώμονα την επιστήμη σε κυβερνήσεις και σχετικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.

Στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τις προσπάθειες για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν δοθεί [the Paris Agreement and Nationally Determined Contributions or NDCs] σε όλο τον κόσμο για να φτάσει τον 1,5 βαθμό [Celsius reduction in global temperatures stipulated under the Paris Agreement] Εντός της προθεσμίας και για την υποστήριξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης [SDG] στόχους με πολύ ξεκάθαρους τρόπους».

Η Έκθεση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 που συντάχθηκε από το Δίκτυο SDSN των Ηνωμένων Εθνών δείχνει αργή πρόοδο και χαμηλές επιδόσεις από χώρες σε όλο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα στον τομέα της δράσης για το κλίμα. Αυτό αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις προσδοκίες της Ατζέντας 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

READ  Το μερίδιο στο ελληνικό δίκτυο διανομής πωλήθηκε για 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ - BV International Magazine

Το Climate Center θα χρησιμοποιήσει εκτεταμένα δεδομένα, γνώσεις και τεχνικές που παρέχονται από ειδικούς σε διαφορετικούς τομείς, όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για κάθε χώρα που θα υιοθετηθούν και θα ενισχυθούν μέσω εννέα διαφορετικών ενοτήτων που προέρχονται από τους SDG.

Εννέα επιχειρηματικές μονάδες

Το Global Climate Hub θα λειτουργήσει μέσω εννέα ενοτήτων που περιλαμβάνουν Πλατφόρμες Δεδομένων για το Κλίμα και Ψηφιακές Εφαρμογές, Ατμόσφαιρα Φυσική και Κλιματολογία, Μοντελοποίηση Κλίματος και Ενέργειας, Κλίμα, Χρήση γης, Μοντελοποίηση Nexus Water-Food-Energy και Climate and Health.

Οι ενότητες θα περιλαμβάνουν επίσης Accelerating Innovation for Climate Neutrality and Resilience, απλά κινήσου.

Η Καντόρη ανέφερε κατά την παρουσίαση ότι κάθε μονάδα έχει συγκεκριμένη αποστολή και ρόλο. Για παράδειγμα, ο στόχος των πλατφορμών κλιματικών δεδομένων και των ψηφιακών εφαρμογών είναι να βελτιώσουν την κατανόηση του τοπίου της κλιματικής επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας παρακολουθώντας τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες για το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα.

Με μια υποδομή που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η μονάδα θα ενσωματώνει επίσης ακαδημαϊκές πηγές επικοινωνίας και θα συνδυάζει δεδομένα από παγκόσμια ερευνητικά οικοσυστήματα σε δείκτες που θα τροφοδοτούνται στο Παρατηρητήριο Ανοιχτής Επιστήμης.

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένα ίδρυμα που συλλέγει και διατηρεί ερευνητικά έγγραφα, έγγραφα πολιτικής, πρωτογενή δεδομένα, αναλυμένα δεδομένα και ευρήματα που σχετίζονται με τους διάφορους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είναι μια σταθερή βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε», είπε.

Οι συνεργάτες της IPCC θα υποστηρίξουν τη Μονάδα Ατμόσφαιρας Φυσικής και Κλιματολογίας, η οποία επικεντρώνεται στην κατανόηση της μεταβλητότητας του κλίματος, στις μεθόδους ανάλυσης και σε πολλαπλές γραμμές αποδείξεων, εστιάζοντας στη βελτίωση του ανθρώπινου αντίκτυπου σε μια σειρά κλιματικών μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ο Επιταχυντής Καινοτομίας για την Κλιματική Ουδετερότητα και Ανθεκτικότητα θα συνεργαστεί με το Παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας των Ηνωμένων Εθνών και το Uni-Fund, το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή σε ελληνικά πανεπιστήμια, έρευνα και ανάπτυξη καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας.

READ  Οι αντίπαλοι της Κύπρου μιλούν για επανένωση με τις εντάσεις που τους χωρίζουν

Χρειάζεται χρηματοδότηση για το κλίμα

Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, οι ομιλητές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη σημασία της καινοτομίας στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και πώς τα διαφορετικά συστήματα επηρεάζουν την έρευνα και την καινοτομία ευρύτερα.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η καινοτομία είναι κρίσιμης σημασίας, αλλά πρέπει να υποστηρίζεται από καινοτόμες πολιτικές, επιχειρήσεις και οικονομικά μοντέλα.

Παρά τις σκληρές επιστημονικές αναφορές για την κλιματική αλλαγή, η ετήσια έκθεση από το Systems Change Lab από παγκόσμιο ινστιτούτο πόρων Έδειξε ότι υπάρχουν αλλαγές σε βασικούς τομείς όπως οι τομείς της τεχνολογικής καινοτομίας.

Πρόσθεσε ότι το περιβάλλον πολιτικής και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα πρέπει να ευθυγραμμιστούν για να παρέχουν περιθώρια ανάπτυξης, κάτι που μπορεί να τροφοδοτήσει μια στροφή που βασίζεται στην τεχνολογία προς την κλιματική ουδετερότητα.

“σε [the] Στο Fletcher School, κάνουμε πολλή έρευνα για την καινοτομία και το κλίμα, έχουμε επίσης ένα εργαστήριο κλιματικής πολιτικής και έχουμε κράτη και ιδιωτικές εταιρείες που έρχονται για βοήθεια. Οι οργανισμοί πρέπει να κατανοήσουν ποια εργαλεία πολιτικής να χρησιμοποιήσουν και με ποια σειρά για να επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας για εκθετική ανάπτυξη.

«Χρειαζόμαστε εκθετική ανάπτυξη σε βασικούς τομείς – για παράδειγμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε αγορά σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Έχουμε δει την καινοτομία να συμβαίνει, να αντιμετωπίζεται και να έχει αντίκτυπο.

«Χρειαζόμαστε γρήγορους ρυθμούς υιοθέτησης παντού, πολιτική τεχνογνωσία και πολλή υποστήριξη. Ωστόσο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην πραγματικότητα μας παρασύρει προς τα πίσω αυτή τη στιγμή και δεν μας σπρώχνει προς τα εμπρός.

Ο Kanduri πρόσθεσε ότι ενώ πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στρέφονται προς τη δράση για το κλίμα και τα πράσινα έργα, η πρόκληση ήταν να μεταφραστεί αυτή η υποστήριξη σε μια πραγματικότητα που βοηθά τη δράση για το κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της COP26, 450 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 45 χώρες υποσχέθηκαν 130 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τη δράση για το κλίμα.

READ  Η νορβηγική τεχνογνωσία μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να χτίσει τη βιομηχανία ηλεκτρικών πορθμείων

«Για να αποφύγουμε την πράσινη λεύκανση, πρέπει να βρούμε τρόπους για να αναπτύξουμε εργαλεία, εργαλεία και χρηματοοικονομικά πλαίσια που μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν μια καθαρή, ευέλικτη μετάβαση, και δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση τεχνολογίας», είπε ο Kanduri.

Πράσινες δουλειές και δεξιότητες

Ο Δρ. Issa Mohamed Bastaki, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Ντουμπάι και Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Ακαδημίας Πράσινης Οικονομίας (WGEO) και της Πλατφόρμας Νεολαίας, δήλωσε ότι ενώ υπήρχαν κάποιες προκλήσεις στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν αρχίσει να προετοιμάζονται. [their actions] Προς προσεγγίσεις για τη δράση για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη επενδύοντας σε έργα ανθεκτικά στο κλίμα.

Η οικοδόμηση ικανοτήτων και η ισχυρή ηγεσία ήταν κρίσιμοι παράγοντες για την επιτάχυνση των οικονομικών λύσεων και οι εταιρικοί ηγέτες έπρεπε να κατανοήσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με συστηματικό τρόπο.

Επιπλέον, παρουσίασε την Έκθεση Παγκόσμιας Πράσινης Οικονομίας, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την WGEO Academia and Youth Platform, η οποία τόνισε τη σημασία περισσότερων πράσινων θέσεων εργασίας και την επείγουσα ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων, αναβάθμιση δεξιοτήτων και κοινωνική ένταξη στη μετάβαση σε βιώσιμες οικονομίες.

“Το οικονομικό τοπίο έχει αρχίσει να αλλάζει για να εξυπηρετήσει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά ο ρυθμός της αλλαγής δεν ήταν επαρκής. Η αξιολόγηση και ο μετασχηματισμός των φιλικών προς το κλίμα επενδύσεων πρέπει να είναι πιο ομαλή και πιο ενημερωμένη. Υπάρχει ανάγκη οικοδομήσουμε την ικανότητα των επενδυτών να μπορούν να έχουν τις μετρήσεις, τα εργαλεία και την κατανόηση των πολιτικών για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων φιλικών προς το κλίμα», είπε.

Η επένδυση σε έναν πράσινο μετασχηματισμό πρέπει να συμβαδίζει με τις προσαρμογές δεξιοτήτων και τη διασφάλιση ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Μια δίκαιη μετάβαση απαιτεί ακόμη πολλές αναλύσεις και λύσεις για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *