Prodea Real Estate Investment Societe Anonyme: Ανακοίνωση για τη Διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου – Prodea Investments

Ανακοινώνοντας τη διαθεσιμότητα του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας

Prodea Real Estate Investments

η εταιρία”Επενδύσεις σε ακίνητα Prodia ” (Ο “Πηγή“ή το”μια εταιρία«) Δηλώνει ότι από 09.07.2021 θέτει στη διάθεση των επενδυτών το ενημερωτικό δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του στις [09].07.2021, που εκπονήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τα άρθρα 57-68Ο ελληνικός νόμος 4706/2020, όπως ισχύει, σε σχέση με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου («CBL“), Με συνολική ονομαστική αξία έως 300.000.000 ευρώ, για περίοδο επτά (7) ετών, διαιρεμένη σε 300.000 μη υλικές, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, η καθεμία με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ (“δεσμούς“), Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη με ημερομηνία 02.07.2021 (“ΘέμαΤα ομόλογα που θα εκδοθούν για συνδρομή θα προσφερθούν στους επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα («δημόσια άποψη“) , Μέσω e-mail οικοδόμηση ενός βιβλίουυπηρεσία (“ΑΜΠΩΤΗ“) Του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Αξιών και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία των τίτλων σταθερού εισοδήματος στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Ανταλλαγή Αθηνά“).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιβεβαίωσε στις 07.07.2021 ότι οι όροι εισδοχής για διαπραγμάτευση ομολόγων στην κατηγορία κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών πληρούνται κατ ‘αρχήν, με την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Ελληνική κεφάλαιο. Προμήθεια αγοράς και επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς των ομολόγων.

READ  Προϋπολογισμός 17 εκατ. ευρώ για έργα στη Μυτιλήνη ανακοινώνει το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης και την έναρξη διαπραγμάτευσης ομολόγων στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσιάζεται παρακάτω:

Ενδεικτική ιστορία

Εκδήλωση

Δημοσιεύστε μια ανακοίνωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα

9 Ιουλίου 2021

Ενημερωτικό δελτίο και έναρξη δημόσιας προσφοράς και

Οι επενδυτές εγγράφονται στο καθημερινό στατιστικό δελτίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Athena Exchange και στον ιστότοπο του εκδότη.

9 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

9 Ιουλίου 2021

Έγκριση αποδοχής συναλλαγών ομολόγων από την Αθήνα

ανταλλαγή.

13 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης των ομολόγων.

14 Ιουλίου 2021

Αρχίζει η Δημόσια Προσφορά – Συμμετοχή των Επενδυτών

Έκδοση της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης μέσω της Τράπεζας του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας).

16 Ιουλίου 2021

Κλείσιμο δημόσιας παρουσίασης – Συμμετοχή επενδυτών στο

Έκδοση της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης μέσω της Τράπεζας του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ (4:00 μ.μ. Ελληνική ώρα).

16 Ιουλίου 2021

20 Ιουλίου 2021

20 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την έκδοση της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, την τελική απόδοση και το επιτόκιο στο καθημερινό στατιστικό δελτίο της Αθήνας

Ανταλλαγή και στον ιστότοπο προέλευσης. *

Δημοσιεύστε μια λεπτομερή ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημόσιας προσφοράς.

Πιστοποιητικό από την αρχή έκδοσης για τη συλλογή του εισπραχθέντος ποσού και την έκδοση της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης.

Παράδοση εκδοθέντων ομολόγων σε κατόχους ομολόγων στον λογαριασμό κινητών αξιών που διατηρείται στο σύστημα άυλων αξιών.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολόγων.

READ  Υπουργός: Η Ελλάδα βιώνει μεγαλύτερη τουριστική περίοδο, τουρίστες έρχονται ασταμάτητα στην Αθήνα

Τα σταθερά ονομαστικά ομόλογα αρχίζουν να διαπραγματεύονται

21 Ιουλίου 2021Ομόλογα εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  • Σε περίπτωση ακύρωσης του ζητήματος, οι επενδυτές θα ειδοποιηθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τα μέσα και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το παραπάνω πρόγραμμα εξαρτάται από μια σειρά αβέβαιων παραγόντων και για αυτό το λόγο μπορεί να αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, το επενδυτικό κοινό θα ειδοποιηθεί για μεταγενέστερη ανακοίνωση από τον εκδότη.

Το ενημερωτικό δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Κεφαλαιαγοράς στις 09.07.2021, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. Νο. 2, από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, στους ακόλουθους ιστότοπους:

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς, το ενημερωτικό δελτίο, εάν ζητηθεί, θα είναι επίσης διαθέσιμο στους επενδυτές σε έντυπη μορφή, χωρίς χρέωση, στα γραφεία του εκδότη, οδός Χρυσοσπηλιώτης 9, Αθήνα, 10560, υποκαταστήματα και γραφεία οι Συντονιστές Κοινών Εκδόσεων, «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» Αμερικής 4, 105 64, Αθήνα, 210 3288000), «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, 105

59, Αθήνα, τηλ. 2103337000), «Alpha Bank SA» (Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα, τηλ. 210 3260000) και «Eurobank» (Οθωνός 8, 105 57, τηλ. 210 3720064), καθώς και σημαντικοί ασφαλιστικοί πράκτορες » ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «(Αιγιαλείς 32, Μαρούσι, 151 25, τηλ. 2108173000) και Euroxx Securities SA» (Παλαιολόγου 7, 152 32, Χαλάνδρι, τηλ. 2106879400).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνήσουν κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας με την έδρα του εκδότη, στην οδό Χρυσοσπηλιώτης 9, 105 60, Αθήνα, Τηλ: 213 3334000.

READ  Η θλίψη δίνει τη θέση της στον θυμό στο χειρότερο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ελλάδα | Νέα

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Επενδύσεις Prodea

αποποίηση ευθυνών

Prontea Ependyseon Se Akiniti Periousia Α.Ε. Μοιραστείτε αυτό το περιεχόμενο Ιουλ 09 2021 Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχει. Διανέμεται μέσω Ετος, χωρίς τροποποίηση και χωρίς τροποποίηση, με ημερομηνία Ιουλ 09, 2021 15:17:06 UTC.

Publicnow 2021

Όλα τα νέα σχετικά με την Prodea Real Estate Investment SOCIT ANONYME

Πωλήσεις 2020 138 μ.Χ.
164 μ.Χ.
164 μ.Χ.
καθαρό εισόδημα 2020 57,6 μ
68,4 μ
68,4 μ
καθαρό χρέος 2020 797 μ.Χ.
947 μ.Χ.
947 μ.Χ.
Αναλογία P / E 2020 34,4χ
συγκομιδή 2020 4,54%
κεφαλοποίηση 1891 μ.Χ.
2243 μ.Χ.
2 245 μ
EV / Πωλήσεις 2019 17.3χ
EV / Πωλήσεις 2020 20.2χ
Αριθμός προσωπικού 607
δωρεάν πλωτήρα 1,85%

Πρόγραμμα Επενδύσεων Real Estate Prodea SOCIT ANONYME
Διάρκεια :
διάστημα:

Prodea Real Estate Investment Societe

Εξέλιξη κατάστασης εισοδήματος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *