“The Future of Maritime Cyber ​​​​Security” – μια αποκλειστική εκδήλωση για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα πληροφορικής

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Elian Loft εκδήλωση ναυτιλιακής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για επιλεγμένα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας πληροφορικής.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Oriani Hellas και η K2 Informatics, ηγέτης στον μετασχηματισμό της ναυτιλιακής ψηφιακής τεχνολογίας.

Το κοινό ήταν μια συλλογή από έμπειρους ναυτιλιακούς επαγγελματίες πληροφορικής από τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο. Η εκδήλωση δημιουργήθηκε όχι μόνο για να ακούσουν οι παρευρισκόμενοι τις απόψεις των κορυφαίων προσκεκλημένων ομιλητών, αλλά και για να επιτρέψει μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις τελευταίες τάσεις του Διαδικτύου στη ναυτιλιακή βιομηχανία και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, έγινε παρουσίαση του K2-Secure, μιας ολοκληρωμένης λύσης κυβερνοασφάλειας που αναπτύχθηκε από κοινού από την Oriani & K2 Informatics.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές αυτής της κομψής βραδιάς παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα ιδεών που περιλάμβαναν τις απόψεις της τάξης, των πλοιοκτητών, της AMMITEC και των προμηθευτών. Περιλαμβάνουν:

  • Philip Nielsen, Συνιδρυτής – Oriani Hellas
  • Μιχαήλ Βρεττός, Ανώτερος Ειδικός Κυβερνοασφάλειας – Rina Hellas
  • Ο Δρ. Mathew Maheras, CIO – Metrostar Management Corp
  • Γιώργος Κοργκόλης, CTO, Co-Founder – K2 Informatics
  • Γιώργος Καριστινός, Διευθυντής Ανάπτυξης Πωλήσεων – Oriani Hellas
  • Αλέξανδρος Σταθόπουλος, Διευθυντής Πληροφορικής – Hellas Confidence

Αρχικά συνιδρυτής της Oriani Hellas, κ. Η Nielsen καλωσόρισε θερμά όλους και έστησε το σκηνικό. Ο αυξανόμενος αριθμός περιστατικών υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα αυτών των επιθέσεων και τη γενική έλλειψη ευαισθητοποίησης που εντοπίζεται στη ναυτιλία, ένας πολύ γνωστός «όψιμος υιοθέτης» της τεχνολογίας. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που στοχεύουν πλοία ή ναυτιλιακές εταιρείες αυξήθηκαν κατά 33% το 2021, και αυτό περιλαμβάνει ορισμένα συναρπαστικά στατιστικά στοιχεία, όπως μια επίθεση που συμβαίνει κάθε 39 δευτερόλεπτα εκείνο το έτος. Εκτιμώντας την εμπειρία του κοινού, γνωρίζοντας ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι ήδη καλά κατανοητά και εκτιμημένα, ο στόχος της βραδιάς τέθηκε – να μην μείνουμε στο status quo, αλλά να εμβαθύνουμε στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα αυτές οι απειλές. .

Από αριστερά – Α. Στατόπουλος, Μ. Μαχέρας, Μ. Βρεττός, Γ. Χριστίνας, Γ. Κοργκόλης

Ο Ανώτερος Ειδικός Κυβερνοασφάλειας της Rina Hellas κ. Η Vrettos παρουσίασε τις τελευταίες τάσεις κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ξεκίνησε τονίζοντας τις επιπτώσεις από τον IMO, το IACS και το ISPS και τον ρόλο των ρυθμίσεων στην αντιμετώπιση του μεταβαλλόμενου τοπίου. Ήταν σαφές ότι οι ρυθμιστικοί φορείς έχουν περάσει από το να χρειάζονται τα βασικά για την ύπαρξη ενός συστήματος και διαδικασίας στο να επικεντρώνονται τώρα στην ανθεκτικότητα αυτών των συστημάτων στον κυβερνοχώρο και στους κρίσιμους ελέγχους. Πήρε το κοινό στο πώς η RINA προσεγγίζει αυτές τις αλλαγές. Αυτό σημαίνει τη χρήση ψηφιοποίησης για τη μείωση της πολυπλοκότητας και τη βοήθεια των εσωτερικών διαδικασιών των εταιρειών αντί να τις περιπλέκει. Η εστίαση του RINA είναι να δώσει τη δυνατότητα στον ναυτικό βοηθώντας να μεταφραστούν οι απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ουσιαστικές πρακτικές. Κύριος. Ο Vrettos τόνισε τη σημασία των Big Data στη ναυτιλία και τις προκλήσεις που φέρνει, ιδιαίτερα την κλίμακα, το πώς αλλάζει συνεχώς, τις πολλαπλές πηγές και τέλος το επίπεδο αξιοπιστίας. Αυτό προσθέτει άλλο ένα επίπεδο δυσκολίας στον εντοπισμό περιστατικών, αλλά αυτό μπορεί να λυθεί με αυτοματισμό στον κυβερνοχώρο – επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση συμβάντων και περιουσιακών στοιχείων και την απομακρυσμένη υποστήριξη.

ΣΟΛ. Κοργκόλης & Γ. Χριστίνας

CIO της Metrostar Management Corporation και Αντιπρόεδρος της AMMITEC, κ. Οι Mahera ακολούθησαν μια πιο εσωτερική προσέγγιση, εξετάζοντας τι θα μπορούσαν να κάνουν οι εταιρείες μόνες τους. Μίλησε για τα πιο σημαντικά ζητήματα κυβερνοασφάλειας που πρέπει να εξετάσει το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας. Αρχικά, έγινε μια παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης, εστιάζοντας περισσότερο στο ανθρώπινο στοιχείο – τονίζοντας την έλλειψη επαγγελματιών στον κυβερνοχώρο στην αγορά, τον αντίκτυπο του ανθρώπινου λάθους ως βασική αιτία προβλημάτων και την άνοδο του ransomware. Για να ξεπεραστούν αυτοί οι ανθρώπινοι παράγοντες, ο κ. εξήγησε ο Μαχέρας. Με αυτήν την προσέγγιση, διασφαλίζετε την πλήρη υιοθέτηση και κατανόηση από όλους τους υπαλλήλους, μειώνοντας έτσι την πίεση στο τμήμα πληροφορικής. Τα ίδια τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως θεμελιώδη πυλώνα της επιχείρησής τους, να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση περιστατικών, να κατανοήσουν πλήρως τα επίπεδα ασφάλειας και, το πιο σημαντικό, να λάβουν σοβαρά υπόψη την οικονομική επένδυση της εταιρείας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Φρουροί επί του σκάφους.

ΣΙ. Nielsen

Ακολουθώντας την πολύτιμη καθοδήγηση της GLASS και της AMMITEC, ήρθε η ώρα να εισαγάγουμε τη λύση K2-Secure, την κοινή ανάπτυξη της Oriani Hellas & K2 Informatics, στο πλαίσιο που ισχύει τώρα, το οποίο ο κ. Κοργκόλης – Συνιδρυτής/CTO – K2 Informatics, και ο κ. Καριστινός – Διευθυντής Ανάπτυξης Πωλήσεων, Oriani Hellas. Το πάνελ ξεκίνησε τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η συνεργατική ανάπτυξη. Η μοναδική τεχνική ικανότητα και η εμπειρία της K2 Informatics στη ναυτιλιακή τεχνολογία, το εδραιωμένο επιχειρηματικό δίκτυο της Oriani και η εκτεταμένη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών θα δημιουργήσουν μια μοναδική ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που έχει σχεδιαστεί για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο κ. Κοργκόλης μίλησε αναλυτικά για τη λειτουργικότητα του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του τείχους προστασίας (τόσο ορατότητας και ασφάλειας, καθώς και δικτύωσης και πρόσβασης), την ασφάλεια τελικού σημείου και την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση. Ο Γιώργος Καριστινός της Oriani συνέχισε, τονίζοντας πώς το εργαλείο εξασφαλίζει μια προληπτική προσέγγιση και όχι μια αντιδραστική απάντηση. Ο συνδυασμός αυτής της στρατηγικής με την ελληνική υποστήριξη 24/7 και την έγκριση κλάσης RINA διασφαλίζει ένα εργαλείο θαλάσσιας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που είναι κατάλληλο για τον σκοπό και μπορεί πραγματικά να προσφέρει αξία.

Τέλος, ο Διευθυντής Πληροφορικής της Hellas Confidence κ. Ο Στατόπουλος παρουσίασε την ιστορία επιτυχίας της K2-Secure, παρέχοντας την απαραίτητη ανατροφοδότηση σχετικά με το πώς θα επωφεληθεί ο τελικός πελάτης από την εφαρμογή όλων των παραπάνω προτάσεων και λύσεων. Συνέκρινε την προϋπάρχουσα κατάσταση της κυβερνοασφάλειας και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας με τον τρόπο με τον οποίο ακολουθούν το K2 Secure. Κύριος. Ο Σταθόπουλος τόνισε τα προηγούμενα επίπεδα χειρωνακτικής εργασίας που απαιτούνται για τη διασφάλιση ενημερώσεων σε προγράμματα προστασίας από ιούς, μη αυτόματης διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα προγραμμάτων και ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος. Περιέγραψε την εμπειρία του με την ασφαλή εγκατάσταση και υιοθέτηση του K2, καθώς και τα οφέλη, όπως καλύτερες ειδοποιήσεις, αναφορές και παρακολούθηση. Η ειλικρινής και ανοιχτή προοπτική του επέτρεψε στο κοινό να δει την πραγματικότητα του τι μπορεί να επιτευχθεί κατά την αλλαγή του βήματος σε μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, απομακρυσμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποστήριξη 24/7.

Μετά τον τελευταίο προσκεκλημένο ομιλητή, ήρθε η ώρα για ένα Q&A όπου οι συμμετέχοντες έκαναν ερωτήσεις μέσω του Slito – μιας διαδραστικής πλατφόρμας που επιτρέπει σε όλους να προσθέτουν τις ερωτήσεις τους, να ψηφίζουν για τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και να ψηφίζουν σε δημοσκοπήσεις. Μετά το Q&A ακολούθησε ένα νόστιμο δείπνο – ένας συνδυασμός μεσογειακής και μεσανατολικής κουζίνας σε συνδυασμό με συναναστροφές και ακουστική κλασική μουσική.

Με πραγματική εστίαση στα σημερινά ζητήματα και ρεαλιστικές λύσεις που παρουσιάζονται στην πραγματικότητα, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε παρουσιάσεις και με σχόλια που καλύπτουν το θέμα, η εκδήλωση έλαβε λαμπερούς επαίνους από τους παρευρισκόμενους. Ο χώρος και η φιλική ζεστασιά των οικοδεσποτών του Oriani μόλις πρόσθεσαν την εμπειρία, διασφαλίζοντας ότι όλοι πήγαν σπίτι τους με γνώση, επίγνωση και μερικές νέες σχέσεις.
Πηγή: Oriani Hellas

READ  Ορθόδοξη Μεγάλη Τρίτη - Greek City Times

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.